Musely přepracovat všechny všeobecné 
a produktové podmínky. Především smlouvy musí být od nynějška psány jasně a srozumitelně, nesmí obsahovat žádná překvapivá nebo hůře čitelná ustanovení.

„Klienti se smlouvami 
z předchozích období však žádné zásadní změny očekávat nemusí, nebudou podepisovat žádné nové verze smluv, které již mají uzavřené," říká například Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

Předkupní právo

Drobné nesrovnalosti nicméně mohou nastat v případě hypoték na rozestavěné stavby. Stavby se totiž úderem silvestrovské půlnoci staly nedílnou součástí pozemků, na kterých stojí, a nebudou se nadále zapisovat samostatně do katastru nemovitostí. „Tato změna se však nebude týkat všech staveb automaticky. Právně se stavba stane součástí pozemku, pouze pokud je jejím vlastníkem vlastník předmětného pozemku. V ostatních případech vlastník pozemku ze zákona nabude předkupní právo ke stavbě a majitel stavby předkupní právo k pozemku," vysvětluje David Šimonek 
z advokátní kanceláře Baker 
& McKenzie.

Bude-li majitel nemovitosti stavět na svém vlastním pozemku, bude stavba k tomuto pozemku automaticky přirůstat. Stavbu na cizím pozemku bude možné postavit pouze na základě takzvaného práva stavby, které vám ale majitel pozemku musí udělit.

„Právo stavby je věcí nemovitou, stejně jako s nemovitostí je s ním možné nakládat – bude možnost toto právo převést, dědit či zatížit zástavním právem – a bude podléhat registraci 
v katastru nemovitostí," doplňuje David Šimonek. Takové právo má zákonem stanovenou maximální dobu platnosti na 99 let. Takové „právo na stavbu" mohou banky akceptovat jako zástavu k zajištění úvěru. Banka si ale může stanovit i své další podmínky.

Naspořená částka

V případě úvěru na bydlení nový občanský zákoník také mírně vylepšil podmínky pro klienty stavebních spořitelen. Týká se to hlavně dědictví. Nyní po smrti střadatele dědil nejdříve jeho manžel/ka, kteří měli právo pokračovat ve spoření. Nově se bude dědit nikoliv „pokračování spoření", ale dědic rovnou zdědí naspořené peníze. „Dědic má nárok na výplatu uspořené částky, státní podpory evidované na účtu zesnulého klienta včetně státní podpory za kalendářní rok, ve kterém klient zemřel, a to podle skutečně uspořené částky ke dni smrti," uzavírá David Šimonek.

Tím, že loni padla vláda, nemění se ani podmínky stavebního spoření. Tudíž prostředky je možné i nadále využít na cokoliv, není nutné dokládat ani účelové využití státní podpory. A stejná je i výše státní podpory: deset procent z ročně zaúčtovaných vkladů, maximálně však 2000 korun, pokud klient naspoří za rok 20 tisíc.