Celá věc má fungovat tak, že člověk, který bude chtít například podat přiznání k dani z příjmů, otevře daňovou informační schránku, v níž vyplní správný formulář.  „Údaje zadané ve formuláři se následně automaticky vypočítají, zkontrolují a má-li poplatník přeplatek, tak dojde i k vyplnění žádosti o jeho vrácení,“ konstatovala nedávno generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Celý systém má být součástí dlouho ohlašovaného portálu MoJe daně, který chce ministerstvo financí spolu se správou spustit už v posledním čtvrtletí příštího roku. Portál by měl obsahovat i údaje o historii daňového poplatníka.

Bez cesty na úřad

Zjednodušené má být oproti současnému stavu i přihlašování do tohoto portálu, zatímco v současnosti je potřeba absolvovat proces zřízení daňové informační schránky, po přijetí zákona a spuštění portálu už bude takříkajíc „předpřipravena“.

Do schránky pak bude možné se přihlásit několika způsoby: přes Portál občana za pomoci elektronické občanky, za pomoci přihlašovacích údajů do datové schránky nebo prostřednictvím údajů získaných přes Finanční správu – tedy jména, hesla a SMS. „Tento způsob autentizace poskytující nižší úroveň záruky bude praktický zejména v případě služeb využívaných osobami ze třetích zemí,“ konstatuje se v návrhu novely.

Ministerstvo financí při představování portálu MoJe daně slibovalo i možnost vstoupit na něj prostřednictvím údajů do internetového bankovnictví. Ale ta z novely výslovně nevyplývá.

Větší motivace

Cílem normy je také lidi více motivovat k tomu, aby využívali spíše internetového než papírového daňového formuláře. „Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a také získají benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani,“ konstatovalo ministerstvo. 

V současnosti mají úřady na vrácení přeplatku měsíc, u internetového formuláře by se zkrátil tento termín na polovinu. Novela přináší i další novinky, například snížení úroků u sankcí nebo změny ve vracení nadměrného dopočtu DPH pro podnikatele.