Hranice Cement Hranice patří k největším výrobcům cementu a maltovinových pojiv na území České republiky. A podle některých občanů města i k největším znečišťovatelům ovzduší. Čísla však hovoří jinak. Emisní limit pro tuhé znečišťující látky je stanoven vyhláškou na maximálně dvacet miligramů v kubíku vzduchu. I když i před rekonstrukcí byly v areálu cementárny naměřeny hodnoty, které se do této normy vešly, bylo rozhodnuto o snížení znečištění.

Společnost se proto rozhodla, i za pomoci desítek milionů z fondů EU, pro výměnu starého elektrofiltru za nový, látkový. Emise vytvořené společností klesly k nule, nyní se do ovzduší dostane pouhých 0,47 miligramů znečišťujících látek v metru krychlovém.

„Někteří lidé si na prach a kouř stěžují neustále. To se nezmění. I proto pořádáme den otevřených dveří, aby veřejnost viděla, jak to u nás vypadá,“ řekl výrobní ředitel společnosti Cement Hranice Karel Magrla. Při pohledu na vysoký komín je vidět bílý kouř. „Jenom pára, žádný škodlivý dým nebo množství prachu,“ zdůraznil.

Jak evropské fondy zlepšují životní prostředí?Zdroj: MMR

Najaté firmě na výměnu obrovské součásti mašinérie stačilo šedesát dní. Práce byly tak trochu netradičně zahájeny mezi vánočními svátky a silvestrem. „Demolice dosavadního filtru začala 27. prosince 2016. Projektem na výměnu filtru pro pecní linku jsme se ale zabývali už v roce 2010. Do plánu investic jsme ho zařadili o pět let později,“ prozradil člen představenstva Cementu Hranice Roman Michalčík.

Hlavními důvody změny bylo snížení emisí i nákladů na údržbu. Celková částka modernizace se vyšplhala k 72 milionům korun. Evropské fondy pokryly více než polovinu této sumy, konkrétně 55 procent.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Akciová společnost do výrobních technologií investovala i loni. Většina z téměř osmdesátimilionové částky putovala právě na ochranu životního prostředí a modernizaci. Firma například nahradila zastaralé filtrační zařízení na uhelné mlýnici a provedla protihluková opatření. Díky těmto krokům i vyšší poptávce se čistý zisk hranického Cementu v roce 2018 zvýšil o 70 milionů korun. Vzrostly i tržby o dvě stě milionů, z 1,5 se zvýšily na 1,7 miliardy.

Dle výroční zprávy cementárna, která patří do italského koncernu Buzzi Unicem, loni zaměstnávala okolo 179 lidí. Rozlehlý areál na první pohled působí dojmem klasické továrny ocel, beton, šeď. Zblízka jsou však pocity jiné, prostředí je „barevnější“.

Nechybí v něm například rybník s rákosím, rozkvetlými lekníny a hopkajícími žábami. Mohutné stavby obklopuje zelená tráva. Nechybí ani stromy, jehličnaté i listnaté. „Kdybychom znečišťovali ovzduší tolik, jak si mnozí myslí, tohle by zde určitě nerostlo. Zeleň celý areál dokáže výrazně oživit,“ má jasno Karel Magrla.

Dlouhá tradice

Národní podnik Hranická cementárna a vápenice zahájila provoz nového závodu na výrobu cementu mokrým způsobem v dubnu 1954. Mezi lety 1987 a 1992 firma prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Vznikla výrobní linka na výpal slinku suchým způsobem, nainstalováno bylo odprašovací zařízení za více než 150 milionů korun, včetně již zmíněného filtru.

„Použitá technologie třístupňového výpalu slinku s předkalcinací podstatně snížila emise oxidů dusíku a síry. Veškeré škodliviny jsou měřeny spolehlivými přístroji a hodnoty přenášeny do programu řídicího systému, který v případě překročení povolených hodnot ihned vyřadí zařízení z provozu,“ vysvětlil Roman Michalčík.

Hranice - projekt v číslechZdroj: MMR

Cement Hranice hodlá investovat do svého provozu i v následujících měsících a letech. Pro příští rok vedení společnosti plánuje realizaci druhé etapy snižování hlukové zátěže, finančně podpoří rovněž využívání tepla z odpadu při chlazení zinku. I proto se řadí k nejmodernějším producentům kvalitních stavebních materiálů ve svém regionu. Z hranického cementu jsou stavěny důležité stavby v tuzemsku i zahraničí.

Cement Hranice, firma s více než padesátiletou tradicí, i díky zmíněným investicím do ekologičtější výrobu zlepšila svůj obraz mezi obyvateli města Hranice a pomáhá zlepšovat životní prostředí ve svém okolí.

Výrobní ředitel Karel Magrla: Díky výměně filtru kleslo znečištění i náklady

Z komínu místo prachu stoupá jen pára. Cement Hranice díky investici podpořené z fondů EU šetří nejen životní prostředí, ale i výrobní náklady.

Výrobní ředitel společnosti Cement Hranice Karel MagrlaZdroj: Deník/František BergerKdy a proč jste začali uvažovat o instalaci zařízení pro záchyt emisí?
Projektem na výměnu filtru pro pecní linku jsme se začali zabývat už v roce 2010. Hlavními důvody bylo snížení emisí a snížení nákladů na údržbu. Do plánu investic jsme výměnu filtru zařadili v roce 2015.

Jak dlouho trvaly práce? Omezily provoz cementárny?
Vlastní práce byly zahájeny demolicí stávajícího filtru dne 27. prosince 2016 a trvaly 60 dnů. Celá část výroby slinku byla zastavena a zahájení výroby bylo až po dokončení instalace nového filtru.

Co se po změně způsobu odprášení pecní linky zlepšilo?
Emise tuhých znečišťujících látek byly v roce 2016 při autorizovaném měření 7,4 mg/m3 a po instalaci filtru v roce 2017 byly naměřeny tuhé znečišťující látky pouze 0,47 mg na metr krychlový. Přičemž emisní limit je čtyřicetinásobný. Z komínu, do kterého filtr vede, stoupá jen bílá pára, žádný prach. Nehrozí tak znečištění okolí.

Kolik celý projekt stál?
Výměna filtru přišla na téměř 72 milionů korun, přičemž dotace z fondů EU na životní prostředí činila skoro 40 miliónů korun. Zbývající náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů Cementu Hranice.

Plánujete do budoucna další rozvoj společnosti?
Pro příští rok máme připravené investice do 2. etapy snižování hlukové zátěže a na využití části odpadního tepla při chlazení slínku. 

Máš nápady? Vyhraj v soutěžích s fondy EUZdroj: MMR