Jak ohlášenou změnu pravidel pro vyplácení sociálních dávek, kterou oznámil ministr Marian Jurečka, hodnotíte?
Určitě je to zlepšení v tom, že má přinést sjednocení, zjednodušení a zpřehlednění z několika dávek na jedinou. To je určitě výborné. Hodnocení toho, jak to příjemcům pomůže, by ale vyžadovalo znát od ministerstva práce a sociálních věcí přesné nastavení.

Co říkáte nápadu na zpřísnění podmínek pro příjemce sociálních dávek, zejména novou povinnost hledat si aktivně práci a také ohlašované kontroly, zda tyto rodiny posílají své děti do školy?
Je nesporně dobře, že budou takto motivovány. Když se ale řekne A, je třeba říci také B. Tedy že pokud se mění podmínky pro žadatele o státní pomoc, kteří jsou už dlouhou dobu zvyklí na nějaký systém vyplácení podpor, tak je jim také potřeba pomoci změnit jejich dlouhodobě zaběhlý životní styl. Bez pomoci s tím, aby se nutným nově zamýšleným změnám přizpůsobili, by mohlo dojít k mnoha sociálním problémům.

DŮLEŽITÉ: Jak se změní sociální dávky. Čtěte v článku, co představil Marian Jurečka:

Vyplácení sociálních dávek se změní. Zvýhodní ty rodiny, které se aktivcně snaží svou situaci zlepšit
Přehledně: Jurečka sloučí čtyři dávky do jedné. Kdo získá víc, kdo ostrouhá

Jak by tato pomoc měla vypadat?
Sociální poradenství je u nás rozvinuté, stát ho už dnes podporuje díky zákonu o sociálních službách. Při tak hluboké změně, která se očekává, ale zřejmě bude potřeba ještě zintenzivnit a připravit se na příliv nových klientů. Pomoc bude důležitá hlavně pro ty, kteří se desítky let pohybovali v určitém způsobu vyplácení sociálních podpor.

Nyní budou muset změnit svoje zvyky, což může pro člověka závislého na sociálních dávkách být to nejtěžší.

Ředitel Poradny při finanční tísni David ŠmejkalŘeditel Poradny při finanční tísni David ŠmejkalZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Co konkrétně by měly úřady udělat?
Měly by se připravit na to, že spousta lidí nebude novým pravidlům rozumět, a tedy je ani nebude přijímat. V tom případě se ovšem budou dostávat do sociálně nekomfortních až neřešitelných situací. Pokud zůstanou bez státní podpory, mohou vzniknout velká sociální pnutí. Proto je potřeba navýšit podporu sociálního poradenství i jeho kapacity v krajích, obcích i na úřadech práce, aby stačily na konzultace s těmi, kteří sociální podporu pobírají.

Ministerstvo práce tvrdí, že vyřízení žádostí bude snadné a že byrokracii urychlí podávání žádostí přes počítač nebo mobil. Mají ale lidé z této cílové skupiny chytré telefony?
Mají, nedomnívám se proto, že by tato technická stránka věci činila zásadní problém. Je ovšem otázka, zda jsou schopni správně používat mobilní aplikaci tak, aby podání žádosti bylo správně dokončeno. Domnívám se, že ta část obyvatelstva, která tuto schopnost pracovat se složitějšími aplikacemi nemá, může být až překvapivě velká.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Sociální dávky čekají v budoucnu velké změny: 

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka
Příspěvky v novém: Čtyři dávky se od roku 2025 sloučí do jedné, oznámil Jurečka

Očekáváte, že se s náporem žádostí dokážou úředníci vyrovnat, případně pomáhat lidem, kteří si s moderní technikou nerozumí?
Obávám se, že v současném nastavení nebudou mít neziskovky dostatečnou kapacitu pro to, aby tomu zvýšenému náporu mohly vyhovět. Pokud nedojde ke zvýšení zdrojů, které stávající zákon o sociálních službách neziskovkám umožňuje čerpat, bude jedinou možností navýšit kapacitu úředníků úřadu práce a také příslušných pracovníků přímo na místě.