„Nové zařízení by mělo být přímo v parku a za oběť by padla asi třetina rozlohy parku až ke kaštanové aleji. Tento návrh absolutně nerespektuje historii, územní plán ani urbanistické rozložení městečka. Za sebe mohu říct, že tento návrh v žádném případě nepodporuji. Za město můžeme nabídnout jiné vhodnější lokality,“ sdělil Málek.

Na starostovy informace okamžitě reagovala řada místních, ale také turistů, kteří Jevišovice a okolí znají. „Kácet v parku? V žádném případě! Vždyť v parku je nádherně a vykácet ho by byla škoda,“ naznačila Dita Hrazdírová. Někteří lidé se vyjádřili velmi emotivně. „Rozhodně ne! Klidně založím petici a odbory proti kácení parku a přivážu se ke stromům,“ reagovala Dominica Malačková.

O problému mluvili i turisté nebo chataři. „Připojuji se k odpůrcům této nehorázné myšlenky. Zničit kus historie nádherného parku? Trávila jsem mládí v Jevišoviciach -Zádušce a dnes vlastníme chatu v tomto mně srdci blízkém městečku. Nedovolte moderní architekturu do historického prostředí zámku a nádherných stromů,“ svěřila se Daniela Čaplová.

O záměru stavby v parku spojené s údajným kácením stromů jednalo i zastupitelstvo města. „Zastupitelé nesouhlasí se záměrem DPS Jevišovice vykácet část parku a vystavět zde novou budovu. Záměr je v rozporu s územním plánem, vyhlášenou památkovou zónou, nesouhlasí ani pracovníci NPU. Park je díky současné tristní péči v katastrofálním stavu, ten ale neodůvodňuje viníka tohoto stavu přistoupit k likvidaci tohoto parku. Likvidace parku respektive jeho část, která je mimochodem zachycena již na mapách z roku 1750, je absolutně nepřijatelná,“ informovalo vedení města na webu města.

Podle ředitele DPS Jevišovice Pavla Chloupka jsou informace o rozšiřování domova a kácení, se kterými pracovalo i vedení města zcela nepravdivé. „Tyto informace poškozují dobré jméno naší organizace v očích veřejnosti. DPS Jevišovice za mého působení, tedy od roku 2015, neměla snahu o rozšíření domova, neboť kapacita je dostačující a organizace respektuje schválené ukazatele Sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje, které jsou pro DPS závazné,“ informoval Chloupek.

Jak dodal, s původní myšlenkou na výstavbu nové budovy domova pro seniory v jiné lokalitě Jevišovic přišlo vedení města. „Vzhledem k faktu, že se původní navrhovaná lokalita ukázala dle závěrů kraje jako nepříliš vhodná, byl jsem vyzván vedením kraje k navržení jiných lokalit pro možnou výstavbu nového. Navrhl jsem několik lokalit, o kterých by bylo možné s vedením města jednat. Zdůrazňuji, že jednou z možných lokalit byla varianta umístění nové budovy domova v části nevyužívaného ovocného sadu obsahující přestárlé a chorobami napadené ovocné stromy. Zámecký park včetně vzácných dřevin by zůstal zachován v původní formě,“ doplnil Chloupek.

Návrh byl podle něj pouze pracovní a nejednalo se o žádnou studii. „Dle mého názoru výstavba nového domova v Jevišovicích není vzhledem ke stávající situaci aktuálně potřebná,“ vzkázal Chloupek.

Také mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková veřejnost uklidňuje, že se v parku kácet nebude a nebude se ani stavět. „Jihomoravský kraj, stejně jako v jiných lokalitách, prověřoval i v Jevišovicích možnosti efektivnějšího provozu nákladných domovů pro seniory, které v současnosti fungují v historických budovách. Důvodem jsou nejen vysoké provozní náklady, ale zejména snaha o zkvalitnění podmínek života seniorů. V případě Jevišovic nebyla žádná jiná vhodná lokalita nalezena a žádné kraj neplánuje žádné kácení parku nebo na přilehlých pozemcích,“ konstatovala Brindzáková.