Kvůli sesuvu vnitřní výsypky lomu Jiří se zastaví dobývání uhlí v lomu Družba v Novém Sedle. Sesuv podle Sokolovské uhelné blokuje postup Družby. Dobývání se zastaví po dlouhých 122 letech. Těžaři o tom informují na svých internetových stránkách.

Dobývání se zastaví už 31. srpna. Lom, který poskytoval v posledních letech práci téměř tisícovce lidí, bude ale v omezeném měřítku fungovat až do roku 2015, kdy se tam bude těžit skrývka. „Důvody k zastavení těžby jsou technického rázu a souvisí se sesuvem vnitřní výsypky lomu Jiří, ke kterému došlo v roce 2009,“ uvádí František Kastl, ředitel divize Těžba, s tím, že těleso výsypky se totiž zapřelo o prostor dělící lom Jiří od sousední Družby, a znemožnilo jí tak další postup. „V současné době tak v lomu pracují už jen dva velkostroje. A i ty se posledního srpna zastaví,“ pokračuje.

Stroje

Rýpadla s pásovými vozy pak podle něj budou přesunuty na některé z montážních míst v okolí, než bude rozhodnuto o jejich případné likvidaci nebo odprodeji. „Zároveň ve stejnou dobu začne také demontáž pohyblivé dálkové pásové dopravy v lomu, ze které bude jedna linka, včetně nakládací stanice, do poloviny příštího roku kompletně zlikvidována,“ pokračoval ředitel. Doplnil, že druhá linka zatím zůstane v provozu. Bude sloužit k transportu menšího množství uhlí, které prochází skrývkovými řezy. „Odtěžovat se ale bude jen dva roky a přibližně v ročním objemu 700 až 750 tisíc tun.“

„V porovnání s běžnými výkony lomu však jde o zanedbatelné množství. V období největších výkonů v letech 2002 a 2003 totiž lom vytěžil až 2,4 milionu tun uhlí. Letos pak jeho těžba v důsledku útlumu poklesne na necelých 800 tisíc tun,” uvádí Sokolovská uhelná na svých webových stránkách.

Lom Družba patřil pro Sokolovskou uhelnou k důležitým částem výroby. Na rozdíl od sousedního lomu Jiří totiž obsahoval uhlí sice s menší výhřevností, ale za to s výrazně nižším obsahem síry. Zatímco uhlí z Vintířova má v průměru dvě až dvě a půl procenta obsahu síry, to novosedelské mělo maximálně jedno procento.

Uhlí vytěží jinak

Řada lidí se ptá, zda se uzavření lomu výrazně dotkne zaměstnanosti v regionu. Podle těžařů nikoli. Většina zaměstnanců se přesune do ostatních provozů. Menší část pak využila možnost odejít do předčasného důchodu. „Nicméně část lidí zůstane v lomu pracovat i nadále kvůli zabezpečení nezbytných prací,“ konstatuje ředitel divize.

Ukončení těžby lomu Družba ale neznamená, že se tamní zásoby uhlí definitivně odepíší. V zemi ho totiž leží miliony tun a lom je měl těžit zhruba do roku 2035. „V roce 2016 proto proběhnou přípravy k nasazení technologických celků jedna a dva do prostoru u Královského Poříčí, které měla původně těžit Družba po roce 2025. A tyto celky by měly následně, v opačném směru postupu, uhlí odtěžit,“ dodává Kastl.

Čtěte také: Hnědého uhlí se vloni vytěžilo méně, černého více