Není to ovšem jediný rozdíl, který se v jejich životním stylu nachází. Podstatně se liší i penze, průměrný věk či naděje na to, kolika let se mohou dožít. „Mnohé z těchto odlišností mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci,“ konstatují autoři publikace.

Byty a internet

Ze zveřejněných dat vyplývá ovšem daleko více věcí. Například to, že svobodní muži si pronajímají o něco větší byty než svobodné ženy, nebo to, že osaměle žijících žen je asi o dvě pětiny více než mužů. To je však dáno hlavně tím, že se dožívají vyššího věku než jejich partneři.

Srovnání mužů a žen v Česku

V mnoha směrech pak ženy muže dohánějí. Zatímco ještě před třinácti roky chodily méně často na internet než muži, v současnosti je tento rozdíl téměř zanedbatelný. Podstatně se ovšem liší to, jak ho využívají. Například pro čtení zpráv ho vy-užívá 30,5 procenta mužů, ale jen 16,2 procenta žen. Muži na webu také častěji hrají hry, ženy pak více nakupují oblečení a obuv.

Čeští statistici nejsou jediní, kdo sledují rozdíly mezi oběma skupinami. Podle Eurostatu se třeba ženy čtyřikrát více podílejí na starosti o domácnost.