Pokutu dostaly Templářské sklepy za vícero pochybení

Jednalo se např. o nevedení řádné evidence o původu hroznů, o porušení povinnosti "oznamovat úplné a pravdivé údaje" Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, dále pak o uvádění produktů neznámého původu do oběhu, uvádění spotřebitele v omyl, pokud jde o původ produktů, o nepředložení evidenčních knih a o opakované nesplnění uložených opatření.

Vinařské družstvo tehdy vyrobilo 1,1 milionu litrů vína, které nechala inspekce stáhnout z trhu. Výrobce zpracoval 1250 tun hroznů neznámého původu.

Původně výrobce uspěl u soudů, avšak potravinářská inspekce podala kasační stížnost, která celý spor obrátila v její prospěch a od té doby zněly všechny další rozsudky právě ve prospěch inspekce.

Ctít původ vína je základní etickou povinností všech českých a moravských vinařů

"Provenience vína čili zeměpisný původ je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality vína. Údaje o původu tak lze označit za zásadní pro možnost spotřebitele posoudit kvalitu vína a spolu s dalšími představují klíčové faktory ovlivňující rozhodování spotřebitele při výběru. Údaj o původu je pro konečného spotřebitele obvykle velmi významnou informací a přispívá k naplnění smyslu právní úpravy v dané oblasti v jeho informativní a ochranné funkci," uvedl soudce zpravodaj Karel Šimka.

V souvislosti s tímto případem také na jaře 2014 Krajský soud v Brně potrestal dodavatele Templářských sklepů Jana Bartoně, který vozil do vinařství maďarské a slovenské hrozny. Podle Bartoně to firma věděla. Ta však od něj vymáhá 109 milionů korun jako odškodné za víno, které musela stáhnout.

"Templáři" patří k největším vinařským firmám v ČR

Templářské sklepy Čejkovice ročně vyrobí zhruba šest milionů lahví vín včetně sektů. Patří k největším firmám v oboru. Vinařské družstvo bylo v Čejkovicích založeno v roce 1936. Družstvo si pronajalo v obci sklepy, které v krátké době zprovoznilo. Po znárodnění komunisty bylo obnoveno v roce 1992. Firma má asi 60 zaměstnanců a 110 hektarů vlastních vinic.

Čtěte také:

Templářské sklepy Čejkovice neuspěly s kasační stížností
Soud zastavil insolvenční řízení s Templářskými sklepy Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice začínají s exportem do Číny