Urubová uvedla, že soud potvrdil, že rozhodnutí stavebního i krajského úřadu bylo správné. „Soud konstatoval, že závazné stanovisko správy CHKO bylo v řízení oprávněné a odůvodnění pro záporné závazné stanovisko bylo dostatečné. Dále soud konstatoval, že Česká republika jako majitel ložiska černého uhlí nebude neprodloužením doby trvání staveb krácena na svých právech, protože ložisko černého uhlí tímto rozhodnutím nebude dotčeno," uvedla Urubová.

Rozhodnutí soudu je pravomocné, lze proti němu podat jen kasační stížnost.

„Jedná se o průlom v celé kauze, který argumentaci obce dává za pravdu. Výrazně se přibližujeme odstranění těžních věží, nyní budeme čekat na soud ohledně rozhodnutí o odstranění staveb. Toto dnešní rozhodnutí však vidím jako klíčové pro zamítnutí i druhé žaloby společnosti OKD," uvedl starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Mluvčí OKD ČTK řekl, že firma dnešní rozhodnutí soudu bere na vědomí a čeká na písemné doručení rozsudku, aby se s ním mohla detailněji seznámit. Jde však pouze o jeden ze tří soudních sporů, které v souvislosti s Dolem Frenštát OKD vede. „Tento spor se týkal prodloužení trvání staveb v areálu dolu, nikoliv jejich případného bourání. O této skutečnosti se bude rozhodovat v jiném sporu. Pro společnost OKD je zásadní dodržovat to, co nám ukládá legislativa. Tedy udržovat důl v konzervačním režimu, který spočívá především v čerpání vody a větrání dolu, aby nedošlo k znehodnocení ložiska," uvedl Síbrt.

Krajský soud v Ostravě už letos rozhodl o odložení likvidace staveb Dolu Frenštát. Odklad platí na neurčito, dokud soud věc nepřezkoumá. Soud žalobě přiznal odkladný účinek, protože bourání by bylo nevratným a drahým krokem. Podle OKD je většina staveb nutná pro zajištění konzervačního režimu.

Důl Frenštát vznikl v Beskydech v 80. letech minulého století. Uhlí se v něm ale nikdy netěžilo a nyní je zakonzervovaný. Společnost OKD chce v dole prozkoumat zásoby uhlí a plynu. Okolní beskydské obce proti tomu bojují, protože se obávají, že by těžba nenávratně zničila okolní prostředí.