Usnesení Nejvyššího soudu se podle serveru Aktuálně.cz konkrétně týká úvěrové a leasingové společnosti Essox ze skupiny Komerční banky. Klienty, kteří neplnili své závazky, posílala k rozhodcům jmenovaných Společností pro rozhodčí řízení. Mezi klienty této firmy, v jehož představenstvu sedí advokáti Tomáš Sokol, Jan Brož a Jiří Novák, jsou i Komerční banka, Home Credit, Česká pošta nebo Raiffeisenbank.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu by se mohlo dotknout dalších soukromých firem, jako jsou Sdružení rozhodců, Národní centrum pro rozhodčí a mediační řízení nebo dřívější Rozhodčí soud České republiky. „Chybně nařízená exekuce na základě nezpůsobilého rozhodčího nálezu se podle našich odhadů týká více než sta tisíc případů," řekl serveru právník Petr Němec.

Čas na splácení

Před časem Nejvyšší soud uvedl, že rozhodčí spory mezi spotřebiteli může řešit jen právnická osoba, která je ustanovena zákonem. Do těchto sporů tedy může vstupovat jen Rozhodčí soud při hospodářské a agrární komoře nebo rozhodčí soudy při komoditních burzách. Jejich působnost se však nevztahuje na běžné spotřebitele.

Advokát Tomáš Sokol ale varoval před vznikem nepřehledné situace, protože stejné smlouvy byly judikaturou dříve uznávány za platné.

Zastavení exekuce dlužníky nezbaví povinnosti platit. Může však zlepšit jejich postavení ve sporu a poskytnout jim čas ke splnění závazku.