Rychlíky RT Express měly jezdit na vytížené trati mezi Ostravou a Prahou od prosince 2006.Přesné časy odjezdů těchto spojů se dokonce objevily před rokem voficiálních jízdních řádech Českých drah. Společnost Railtrans ale vlaky na trať nikdy nenasadila kvůli neukončenému schvalovacímu procesu moderních elektrických lokomotiv Siemens pro provoz vČeské republice. Tyto lokomotivy nezískaly unás homologaci. Ještě letos na jaře společnost věřila, že rychlíky isčasovým odstupem vyjedou. „Požádali jsme ipro příští rok otrasy a ojízdní řády. Předpokládáme, že soustředěným tlakem na všechny úřady se to povede,“ uvedl letos na jaře jednatel společnosti Railtrans Petr Šimral.

Nyní je však jeho stanovisko jiné: „Společnost Railtrans se rozhodla aktivity vdálkové osobní železniční dopravě utlumit a projekt RT Express Praha– Ostrava ukončit,“ informoval Šimral vtiskové zprávě.

Když nemohly vyjet rychlíky sneschválenými lokomotivami, společnost Railtrans měla vzáloze náhradní řešení slokomotivami zpadesátých let minulého století. Tato varianta ale neuspěla kvůli značnému možnému riziku poruch lokomotiv a špatnému vnímání provozu vlaků RT Express. Proto byl celý projekt odložen.

Společnost Railtrans viní ztoho, že nemůže nasadit moderní lokomotivy Siemens, současné prostředí na českých železnicích a legislativu sním spojenou. „Zatímco schvalování lokomotiv běželo a běží svým tempem, jakoby náhodou se vprvní polovině roku objevil ve věcném návrhu zákona oveřejné dopravě institut regulačního stupně, umožňující odepřít přístup ktrhu dopravci pro případ, kdy komerční spoje svým provozem významným způsobem ohrozí provozování dopravy ve veřejném zájmu,“ postěžoval si Šimral. Podle něj není vmožnostech firmy Railtrans toto prostředí změnit a nebude se oto nadále ani pokoušet.