Zatímco většina zakázek na trolejbusy je v Česku kvůli jediné nabídce záležitostí často jen několika týdnů, tendr s odhadovanou cenou 168 milionů korun v Ostravě uzavřen stále není. Důvodem je správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), takzvaného „antimonopolního úřadu“.

Mluvčí ÚOHS Milena Marešová potvrdila, že řízení ještě běží, protože prvoinstanční rozhodnutí nenabylo právní moci. „Úřad nezjistil důvody pro uložení nápravného opatření. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, neboť běží lhůta, po kterou mají účastníci správního řízení možnost podat proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad k předsedovi Úřadu,“ řekla Marešová.

Návrh podala společnost Tram for Envi, která v Česku začala zastupovat ukrajinského výrobce trolejbusů. Stejná společnost podala nabídku už do nedávné soutěže na trolejbusy v Opavě, kde nakonec Škoda Electric výrazně zlevnila proti první várce. Tram for Envi se nechce k námitkám zatím vyjadřovat.

Bez komentáře nechal probíhající tendr i DPO kvůli tomu, že zakázka není ještě uzavřena. DPO nastavil podmínky soutěže tak, že se nemohla přihlásit ani jeho vlastní společnost Ekova Electric.

Odhadovaná hodnota zakázky je 168 milionů korun, dvanáctimetrové trolejbusy s bateriemi mají zvládnout jízdu 12 kilometrů mimo trolejové vedení. DPO po jejich nasazení chce částečně upravit i linkové vedení.