V tichosti se spálilo již prvních 40 tun. S odstupem dvou týdnů to přiznala mluvčí firmy Milena Hucanová. „První zkouška proběhla 19. a 20. října, spálili jsme zhruba 40 tun Geobalu 4. Poté jsme zahájili plánovanou odstávku pece.”

Alternativní palivo neexistuje

Deník v uplynulých dnech zmapoval složitý propletenec výroků a dokumentů, které se vztahují ke kontroverzní ekologické kauze. Teprve nyní, pod tíhou důkazů, Hucanová přiznala, že Geobal 4 není alternativním palivem.

„Ano, s daným materiálem, neboli odpadem budeme přesně v souladu s vydaným integrovaným povolením nakládat v daleko přísnějším režimu jako s nebezpečným odpadem.”

Minulostí je i termín „alternativní palivo”. Hucanová se nyní odvolává na nepochopení a na nepřesný překlad z angličtiny. „Alternativní palivo podle současně platné legislativy neexistuje. Platná vyhláška definuje pouze „palivo”. Termín „alternativní palivo” se používá v případě, že chceme odlišit jiné palivo od paliva, které se v cementářském průmyslu používá jako základní (uhlí, plyn, mazut),” řekla mluvčí.

V Hranicích spalování neprošlo

Jak Deník zjistil, Lafarge Cement bude pravidelně spalovat nebezpečný odpad již od této neděle. „Se znovunajetím pece počítáme 6. listopadu. Poté zahájíme běžné přidávání Geobalu 4 do palivového mixu v rozsahu asi 60 - 65 tun denně,” řekla Hucanová.

Z toho, co má povoleno spalovat čížkovická cementárna Lafarge, až mrazí.

Mezi jedy jsou například ropné, halogenové, chlorované látky či hydraulické oleje obsahující polychlorované bifenyly. Nebo surový odpadní benzín, masokostní moučka a kafilerní tuk, celé a drcené pneumatiky.

„Na jednání starostů okolních obcí spádové oblasti Lovosicka zaznělo, že není třeba se obávat, neboť se takový podobný odpad v cementárně spaluje již několik let. Pro mě osobně, a jsem si jistý, že i pro další starosty, je toto nová informace,“ řekl Petr Liška, starosta Malých Žernosek a krajský předseda Starostů a nezávislých.

Vypouští se dioxiny či rtuť

Nyní se od neděle 6. listopadu začne spalovat Geobal 4. Nebezpečný odpad, který odmítly spalovat elektrárny a cementárny. „Nejbližším možným místem, kde by mohly být kaly z ostravských lagun spalovány, je cementárna v Hranicích. V Cementu Hranice byla spalovací zkouška provedena, ale bez pozitivních výsledků,” konstatovala vedoucí odboru životního prostředí na kraji Veronika Vítková.

„Krajský úřad v rámci preventivího opatření podle principu předběžné opatrnosti překlasifikoval výrobek Geobal 4 na nebezpečný odpad,” potvrdila i mluvčí cementárny Milena Hucanová.

Proti dovozu nebezpečného materiálu se aktivizují i politici, neboť lidé v dotčených oblastech mají strach. Lafarge Cement má totiž ve svém integrovaném povolení vydaném krajským úřadem potvrzeno, že při spalování může vypouštět do ovzduší tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu fluorovodíkovou, oxidy dusíku, kadmium a thalium, rtuť, olovo, TOC nebo dioxiny a furany.

„Odborníci říkají, že ten odpad je vyroben z hmoty, která může vyvolat rakovinu a poškodit plíce,” prohlásil na zastupitelstvu náměstek primátora Mostu Karel Novotný (ČSSD).

Na Mostecko je nyní dovážen nebezpečný odpad, který má název Geobal 4. Předchůdce Geobal 3, který má rovněž certifikát jako výrobek, je z 80 % tvořen sludgí z lagun, 10 % tvoří uhlí a zbytek neutralizační přísada. Podle bezpečnostního listu způsobuje vážné poškození očí.

Je to nebezpečný jed

Vdechování prachu a případně par může vyvolat nevratné poškození zdraví a může vyvolat rakovinu. Nebezpečné složky přípravku jsou z převážné většiny vázány na prach. Škodlivé látky z přípravku se mohou vstřebávat do organismu kůží.

Politici se začínají obávat veřejnosti. Protesty se nově přesunou i na krajské zastupitelstvo. „To, co čteme v tisku, je děsivé,“ prohlásil mostecký a krajský zastupitel Václav Hofmann (ODS).

Seznamte se: Furan, částice, která vás nejspíš zahubí!

Furan vznikne při pálení ostravských kalů v čížkovické cementárně. Spalování povolil Ústecký kraj.

Vypadá poeticky jako sněhová vločka, ale je to zabiják. Furan. Krystalická nanočástice, která dokáže vyvolat téměř vše: rakovinu, degeneraci mozku, diabetes…

Furan bude přítomný v emisích čížkovické cementárny při pálení ostravských kalů, které začne už tuto neděli. Vznikne při vysokých teplotách ve zdejší rotační peci.

A vypouštět do vzduchu ho cementárně povolil krajský úřad. Zařízení, které by množství furanu v ovzduší měřilo, přitom v kraji neexistuje. Žádná kontrolní instituce ho nemá. Furan je totiž „velký“ jen 60 nanometrů tj. šedesát miliontin milimetru. Jeho účinky na zdraví lidí jsou ale fatální. Lékaři bijí na poplach.

„Právě pro svou miniaturní velikost dokáže při vdechnutí proniknout až do plicních sklípků a cestou krevního řečiště do různých orgánů například srdečního svalu, jater a ledvin. Zde působí toxicky, jako karcinogen nebo rozvraceč imunitních funkcí,“ upozorňuje odborník Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a člen Světové zdravotnické organizace Josef Richter.

„Je prokázáno, že se při dýchání nosem napojuje na čichový nerv a prostoupí až do mozku, kde způsobí jeho degeneraci třeba Alzheimerovu chorobu, roztroušenou mozkomíšní sklerózu a další. Furany umí do těla ale proniknout i kůží nebo zažívacím traktem. Prostě před nimi není úniku,“varuje.

Furany přitom mají velký rozptyl. Podobné nanočástice ze Štětí jsou dnes detekovány až například ve Švédsku. Že se z Čížkovic rozptýlí po celém kraji, je tedy téměř jisté.

Furany se podle Richtera mohou stát navíc nosiči toxických těžkých kovů. Vypouštět smrtící koktejl olova, rtutě, arzenu a kadmia do vzduchu má cementárna v integrovaném povolení krajského úřadu rovněž schváleno. Tyto a další kovy obsahuje i Geobal 4 z ropných kalů z Ostravy, který tu bude spalovat. Těžké kovy přitom oslabují odolnost člověka a zvyšují riziko nádorových, infekčních a autoimunitních onemocnění jako je revmatoidní artritida, lupus nebo diabetes 2. typu.

„Tohle neměl nikdo povolit. Chronické působení těchto látek znamená jednoznačné ohrožení severočeské populace se všemi možnými důsledky: snížená kvalita života, nemocnost a z toho vyplývající obrovské ekonomické ztráty,“ pozastavuje se Josef Richter.

Cementárna plánuje spálit 60- 65 tun nebezpečného odpadu z Ostravy za den. Celkem 110 tisíc tun.

Bude to trvat každý den více než pět let.

Vítejte v pekle! Černá skvrna Evropy, kterou kraj býval za totality, dnes ve prospěch zisku soukromých společností opět ožívá!

Autor: Hana Vojtová