K podpisu smlouvy došlo poté, co CIB na jistotní účet tento týden složila 1 246 000 000 korun, které společně s jistotou 30 000 000 korun složenou již v průběhu výběrového řízení tvoří celou částku, kterou CIB v tendru nabídla. Nabídku CIB již dříve schválilo představenstvo ČEZ, a. s., a předchozí souhlas vydala i dozorčí rada společnosti. Prodej tedy odsouhlasily všechny relevantní orgány ČEZ, a proces je tak u konce.

ČEZ dnes společně s kupní smlouvou zaslala na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu návrh na vklad vlastnického práva k bytovému portfoliu ve prospěch CIB RENT PÍSNICE. Přestože řízení u katastru trvá zpravidla několik týdnů, poté co katastrální úřad vklad provede, stane se CIB vlastníkem již ke dni podání návrhu na vklad, tj. k dnešnímu dni.

Změnou vlastníka bytového fondu se na postavení nájemců nic nezmění. Na nového majitele přejdou všechna práva a povinnosti vlastníka včetně uzavřených nájemních smluv.

Investici do sídliště Písnice považuje CIB GROUP za dlouhodobou s investičním horizontem 10 a více let. „Budeme pracovat na přípravě urbanistického návrhu na využití celého areálu sídliště Písnice v souladu se zásadami rozvoje hlavního města Prahy," říká výkonný ředitel CIB GROUP Dušan Koňařík. „Při správě bytových domů vždy důsledně dodržujeme zákonná práva nájemníků. Naším záměrem je rozvíjet celou lokalitu s ohledem na dosažení maximální kvality bydlení. S nájemníky budeme nyní komunikovat přímo," dodal.

CIB Group podala nabídku prostřednictvím společnosti Office Rent Prachatice (později přejmenované na CIB RENT PÍSNICE) a v soutěži se umístila jako druhá. ČEZ v souladu s podmínkami veřejné soutěže CIB portfolio prodala poté, co původní vítěz, společnost Kennial, neuhradil v termínu nabídnutou kupní cenu. Celkem v tendru podalo nabídku pět uchazečů.

Fond v Písnici byl poslední velkou skupinou bytů ve vlastnictví ČEZ, která již dříve uskutečnila prodej dalších zhruba 7000 bytů z původních přibližně 8000. Prodej je v souladu s dlouhodobou strategií Skupiny ČEZ, která se chce plně soustředit výhradně na svůj hlavní byznys, kterým je energetika, případně na oblasti podnikání s energetikou přímo související, což správa nemovitostí není.