Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu výtvarníkových dědiců i jejich požadavek, aby Elton hodinářská nesměla používat logo Prim při výrobě hodin a hodinek.

„Žalobcům se nepodařilo prokázat, že Jiří Rathouský je autorem loga,“ řekl ve čtvrtek soudce Jan Fifka.

Elton hodinářská autorství Rathouského odmítá. Logo Prim podle ní vytvořil v roce 1989 její bývalý zaměstnanec Josef Žid. Soudce včera připomněl, že důkazní břemeno nesli žalobci a bylo právě na nich, aby prokázali, že autorem je skutečně Rathouský a že Elton logo používá bez povolení.

Shánět důkazy s odstupem padesáti let však bylo velmi obtížné. „Jediným důkazem byl zápis z porady v roce 1968, kde se jako autor zmiňuje Rathouský, i když ne jmenovitě tohoto loga,“ řekl Jan Fifka. Soud proto nechal strojopis prozkoumat, jenže znalec došel k velmi překvapivému závěru, že listina nemohla být napsána v roce 1968.

Podle znalce Pavla Kokiše byl totiž dokument napsán na psacím stroji značky Consul, který se začal vyrábět až v 70. letech. Navíc bylo v textu jedno ministerstvo označeno názvem, který v roce 1968 ještě nemělo.

„Soud tak k této listině nemohl přihlížet, protože vznikla za podezřelých okolností,“ vysvětlil soudce.

Chybí smlouva

Soud měl zato k dispozici řadu nepřímých důkazů. Někteří svědkové uvedli, že jde o dílo Rathouského, protože se v některých znacích shoduje s jeho dalšími díly. Navíc bylo logo zpracováno tak kvalitně, že svědkové vyloučili, že by je mohl vytvořit laik. Výtvarná kritička a teoretička Marta Sylvestrová u soudu řekla, že jí Rathouský loga ukazoval a označil je za své dílo. Víc však uvést nemohla, ani to, zda se o autorství zmiňuje odborná literatura.

Josef Žid, kterého za autora loga označuje Elton hodinářská, u soudu vysvětli, že písmo na logo převzal z nějaké publikace, a potom s kolegy poprosili Doru Novákovou, která byla Rathouského manželkou, aby jim pomohla. Podle soudce by to vysvětlovalo podobnost s Rathouského díly.

„V řízení nikdo nedoložil, že mezi podnikem a Rathouským vznikla smlouva, nenašly se ani doklady o proplacení,“ upozornil Jan Fifka. Dodal, že ačkoliv účastníci řízení léta prohledávali archivy, nepodařilo se jim najít žádný doklad, který by výtvarníka spojoval s podnikem. „Rathouský až do své smrti svá práva nehájil a žalobci uplatnili své nároky až v roce 2015,“ uvedl soudce.

Vedlejším účastníkem soudního řízení je firma MPM-Quality. S dědici Rathouského před pěti lety uzavřela smlouvu na užívání loga a dává je na vlastní výrobky. Mezí ní a společností Elton hodinářská v současné době běží asi dvacítka dalších řízení.

Čtvrteční rozsudek není pravomocný. Účastnící se proti němu mohou odvolat k Vrchnímu soudu.