Výhodné ceny, rostoucí počet plnicích stanic i širší nabídka nových modelů osobních automobilů a autobusů stojí za rekordní spotřebou stlačeného zemního plynu v zemi. Vloni vzrostly jeho prodeje na 75,8 milionu metrů krychlových. Aktuálně jezdí po českých silnicích téměř 23 tisíc vozidel na CNG, což představuje meziroční nárůst o pětinu.

Spolu s tím se v loňském roce rozrostla i síť veřejných stanic CNG o 16 nových na celkových 185. Další přibydou letos. Vedle nich funguje přes pět desítek neveřejných firemních plniček. „Hustota sítě plnicích stanic je dnes v ČR taková, že umožňuje bezproblémovou jízdu na CNG,“ uvedla ředitelka Českého plynárenského svazu (ČPS) Lenka Kovačovská.

Koruna za kilometr

Největší podíl na spotřebě CNG mají nadále autobusy městské hromadné dopravy, které jezdí už ve více než 60 českých městech. Jejich význam narůstá zejména v období opakujících se inverzí a smogových situací. Vozy na CNG totiž produkují jen malé množství emisí oxidů dusíku, prachu a karcinogenních uhlovodíků. Jejich přidanou hodnotou je také tišší provoz a nižší náklady na palivo.

Cena CNG se pohybuje kolem 25 korun za kilogram, což odpovídá necelým 18 korunám za metr krychlový, který je ekvivalent jednoho litru benzinu. Náklady na ujetý kilometr se tak pohybují kolem jedné koruny. „Pořizovací cena automobilů na CNG je srovnatelná s vozy na klasický pohon, přičemž v některých případech nabízejí leasingové společnosti lepší obchodní podmínky pro ekologické vozy,“ připomněla Kovačovská. Dodala, že auta na CNG jsou také bezpečnější – zatímco LPG spadá do první třídy nebezpečnosti a nafta do třetí, zkapalněný zemní plyn až do čtvrté.