„Téměř dvouprocentní nárůst ve spotřebě odráží především vývoj ekonomiky. Důležité je i to, že se zastavil pokles ve výrobě elektrické energie patrný v předchozích letech," komentuje Petr Kusý z Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Ilustrační foto.
Rakušané už nechtějí být závislí na české elektřině, budou proto pálit víc dřeva

Celková výroba elektřiny minulý rok dosáhla hodnoty 87 Twh, což je o 4,5 procenta víc než v roce 2016. K nárůstu nejvíc přispěly jaderné elektrárny (+ 17,6 procenta), největší propad byl naopak patrný u černouhelných elektráren (- 22 procenta).

Již několik let si obnovitelné zdroje drží svůj 13procentní podíl na spotřebě elektřiny a současně v loňském roce pokryly 11 procent výroby elektřiny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla se v roce 2017 podílela 11,8 procenty na výrobě elektřiny a 66 procenty na výrobě tepla.

Také v plynárenství spotřeba meziročně vzrostla, a to o 3,3 procenta, na 8,53 miliardy m3. Celkově bylo do České republiky dovezeno 35 miliard m3 zemního plynu, přičemž 99 procent z tohoto objemu bylo fyzicky dovezeno přes sousední Německo.

CNG je stlačený zemní plyn využívaný jako levné a ekologické palivo do aut. Nyní je dostupné také v Krnově.
Stát podpoří auta na plyn. Ministři podepsali memorandum o CNG do roku 2025

„Za rostoucí spotřebou zemního plynu hledejme dva faktory. Jistě ji ovlivnil chladnější průběh počasí, ale také to, že byl zemní plyn více využívaný pro výrobu elektrické energie. Loni se výroba elektřiny podílela na spotřebě plynu víc než 6 procent," dodává Petr Kusý.

Roční zpráva o provozu teplárenských soustav v ČR je novinkou, ERÚ ji vydává historicky poprvé. V Česku bylo loni vyrobeno téměř 170 PJ tepla, primárně z hnědého uhlí (42 procent) a zemního plynu (19 procent). Prvenství ve výrobě tepla měl Moravskoslezský kraj (19 procent), následovaný Středočeským krajem (18 procent) a Ústeckým krajem (17 procent).

„Zajímavý je i podíl obnovitelných zdrojů v teplárenství. Ať už šlo o biomasu, bioplyn nebo jiné, dodaly 14 % z celkového objemu tepla. Obnovitelné zdroje tak zdaleka nemají místo jen ve výrobě elektřiny," dodává Kusý.

Ochranáři bijí na poplach. Vývoz elektřiny z Česka loni výrazně vzrostl