Autor tohoto textu zkouší od května 2020 získat zdánlivou banalitu: program a materiály z jednání správní rady. Správa železnic je už čtyřikrát odmítla vydat, i když odvolací orgán v podobě Úřadu pro ochranu osobních údajů už třikrát vyhověl odvolání a nechal Správu železnic projednat případ znovu. Vedoucí právního oddělení František Chabičovský i nadále odmítá zápisy vydat.

S tímto postupem podle svého vyjádření souhlasí i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a předseda správní rady Správy železnic Pavel Hrubeš. I proto zamířilo na Správu železnic další odvolání. Poslední odmítnutí žádosti si můžete stáhnout zde.

Veřejnost nemá přitom sebemenší šanci se dozvědět, o čem konkrétně správní rada jedná. Žádný program jednání ani zápisy nikde na stránkách SŽ nejsou. Mezi tiskovými zprávami lze nalézt jen strohé informace o tom, že rada jednala, a výběr několika bodů. Kompletní program k dispozici není.

„Správní rada Správy železnic jednala na svém řádném zasedání mimo jiné o plánu kontrolní činnosti na rok 2021 či o nájmu obchodních jednotek v nové odbavovací hale železniční stanice Praha hlavní nádraží. Na programu letošního posledního zasedání správní rady byla také analýza mimořádných událostí na železničních přejezdech v letech 2018 až 2020,“ zní kompletní tisková zpráva k jednání rady.

Třikrát úspěšné odvolání

Úřad pro ochranu osobních údajů už třikrát vyhověl autorovu odvolání a přikázal Správě železnic znovu žádost projednat. Potřetí na sklonku loňského roku našla Správa železnic výmluvu, proč nelze informace o jednání zveřejnit. Jako argument použila obchodní tajemství a rozsudek, kterým soud zamítl žádost Českého rozhlasu o informace od Českých drah.

Jenže zatímco České dráhy jsou akciovou společností pohybující se z velké části na volném trhu, Správa železnic prakticky s nikým v konkurenčním vztahu není. Maximálně s jinými státními organizacemi o peníze daňových poplatníků. V odmítnutí odpovědi Správa železnic také tvrdí, že některé materiály ani nemá k dispozici. Jedním z argumentů bylo i tvrzení,  že podkladové materiály pro jednání Správní rady reálně neobsahují názor organizace.

Správní rada má podle statusu na starosti klíčové otázky jedné z největších státních organizací, schvaluje hospodaření a plán Správy železnic nebo řeší personální otázky na nejvyšších postech správce české železnice.

Správní rada Správy železnic je sedmičlenná, předsedá jí Pavel Hrubeš z ČVUT. Místopředsedou je poslanec ANO 2011 Martin Kolovratník, politicky činný je i další člen, poslanec Jaroslav Foldyna (zvolen za ČSSD, nyní členem poslaneckého klubu SPD). Ve správní radě je také náměstek ministra dopravy Ladislav Němec a bývalý náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Akademickou sféru zastupují ještě Ivo Drahotský a Vít Janoš. Podle výroční zprávy za rok 2019 stála činnost Správní rady necelé čtyři miliony korun.

Správa železnic není jediná, kdo tají informace v oblasti dopravy. Ministerstvo dopravy například dlouhodobě odmítá zveřejnit program a zápisy jednání centrální komise. V ní nikým nevolení úředníci rozhodují o stavbách za desítky miliard korun.