V současné době je zavlažovaných 18 000 hektarů státní půdy, před rokem 1989 existovaly závlahy na 150 000 hektarech, byly však zprivatizované. Není tak jasné, na jaké ploše celkem v ČR skutečně funkční závlahy jsou.

Ministerstvo zemědělství v minulém týdnu uvedlo, že hodlá na podporu závlah dát v dotačních programech 1,6 miliardy korun. Aby stát mohl stavět své závlahové systémy, budou podle Maradové nutné legislativní změny.

"Stát bude muset vyřešit, zda chce budovat své nové závlahové systémy, zatím podporuje rekonstrukce a modernizace stávajících," dodala Maradová.

Od podzimu bude SPÚ partnerem projektu Intersucho

Tento projekt monitoruje a předpovídá výskyt sucha. V budoucnu by se i díky dalším monitorovacím systémům mohla lépe zjišťovat opakovaná eroze půdy. Stát by pak mohl některé zemědělce sankcionovat, což v současnosti prakticky nedělá.

Intersucho předpovídá sucho až na 10 dní dopředu. Nyní je podle Zdeňka Žaluda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR zadaná práce na zjištění přesnosti předpovědí. Podle jeho odhadu jsou předpovědi na první dva dny přesné na přibližně 93 %, u desátého dne je to 60 až 65 %. Aktualizace předpovědi je denní. Do monitoringu je zapojených 280 uživatelů, kteří mohou dodávat do systému data, podle Žaluda je z nich aktivní asi polovina. V budoucnu by chtěl, aby v každém ze 77 okresů byli tři až čtyři zpravodajové.

Zavlažování bude v budoucnu nutné

Podle vedoucího jednoho z oddělení SPÚ Františka Pavlíka jsou v suchých lokalitách závlahy nutné. Nestačí šetřit s vodou, či stavět přírodě blízká opatření, ale je nutné mít pro zemědělskou produkci závlahu. Vyplývá to podle něj z pilotních programů na třech farmách, kde se stát snaží zjistit, jak proti suchu efektivně bojovat. Zatím jsou do projektu zapojené Zemědělské družstvo Bulhary na Břeclavsku, Agros Vraný na Kladensku a Lupofyt v Rakovnicku. Další dvě farmy na základě doporučení Agrární komory ČR se do projektu zapojí.

Sucho se objevuje i kvůli neschopnosti půdy zadržovat vodu v krajině. Nejhorší situace je asi na osmi procentech republiky, hlavně na Moravě a ve středních Čechách. Ohrožená je však polovina republiky. Tomu přispívá i eroze půdy, která hrozí na většině území Česka. Od roku 2012 má stát informace o 759 erozních událostech, v 229 případech šlo o opakovanou erozi. Ministerstvo zemědělství nyní uvažuje, jak na základě monitoringu opakované eroze bude možné trestat zemědělce, kteří na rizikové půdě pěstují plodiny ulehčující erozi.

SPÚ se také snaží pomocí pozemkových úprav budovat malé nádrže na vodu, ale i stavět polní cesty, brody, remízky, poldry nebo větrolamy. Od roku 2013 do nich investoval 4,5 miliardy korun.