Jiný kraj, jiný mrav. Norská vláda přišla minulý týden neočekávaně s oznámením, že do roku 2025 hodlá 
v zemi zakázat prodej všech aut se spalovacími motory. Tato skandinávská země by tím získala světový ekologický primát, protože na silnice by se pak dostala nová vozidla pouze s alternativním pohonem, ať už na elektřinu anebo plyn.

V Česku zatím motoristé podobné problémy rozhodně nemají. Otázka stojí tak, jak vůbec zatraktivnit prodej ekologických aut, jejichž pořizovací cena je o dost vyšší než u aut poháněných benzinem anebo naftou.

Každodenní provoz je ovšem mnohem úspornější, což je pochopitelně zjevné především u firemních flotil.

Nejrozšířenějším alternativním pohonem v zemi je přitom stlačený zemní plyn (označovaný zkratkou CNG). Například Česká pošta uvádí, že přechodem na toto palivo ušetřila v nákladech na pohonné hmoty už více než 50 milionů korun.

ČESKÁ DYNAMIKA

„V porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy je proces využívání CNG v Česku nejdynamičtější," tvrdí Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu.

Na celkovém počtu nových prodaných vozidel 
v Česku za rok 2016 mají vozidla s tímto pohonem podíl asi 1,3 procenta, což znamená měsíční přírůstek 300 – 400 kusů, nejčastěji jde o značku Škoda.

„V letošním roce se odběr CNG ze strany našich zákazníků již zdvojnásobil," neskrývá spokojenost Damir Duraković, generální ředitel sdružení Axigon, které nabízí i karty na nákup CNG.

Na rozdíl od prodeje benzínu anebo nafty musí totiž každý majitel auta s pohonem na CNG mít zákaznickou kartu některého z prodejců – jen s ní může plyn nakupovat. V červenci bylo v provozu 122 veřejných plnicích stanic a do roku 2020 jich má být více než 200. K nim se přidávají ještě plničky podnikové.

OBCHODY BUDOUCNOSTI

Jeden metr krychlový CNG stojí v současnosti (po přepočtu z kilogramů) asi 18 korun, přičemž energeticky toto množství odpovídá litru benzinu. V důsledku toho vyjde kilometr jízdy auta 
s pohonem na CNG zhruba na 90 haléřů.

S výjimkou společnosti ČEZ, která se soustřeďuje spíše na podporu elektrických aut, jiné velké energetické společnosti aktivní na českém trhu zavětřily v pro- deji CNG dobrý obchod.

„Tato ekologická alternativa se v současnosti využívá především ve firmách 
s větším počtem aut, případně s nimi jezdí živnostníci. Očekáváme však další růst zájmu i mezi občany, alternativní pohon totiž šetří provozní výdaje. Podpora je v souladu s naší firemní filozofií," říká Petr Hrubý ze společnosti E.ON Energie.

Ze stejných pozic pak vychází i RWE Energo.