Pokud byli hospitalizováni aspoň týden a vy si platíte nemocenské pojištění, máte novou možnost, jak se o ně doma postarat a „nezkrachovat“ kvůli tomu.

Ode dneška totiž lidé mohou požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. To jim umožní pečovat o své blízké až 90 dní doma a pobírat při tom 60 procent své mzdy (tzv. denního vyměřovacího základu, viz tabulka).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr Vojtěch: Povinnost dodat do lékárny lék do dvou dnů je nevymahatelná

Návrh na dlouhodobé ošetřovné sepisuje lékař, nejčastěji z nemocnice, odkud je pacient propouštěn k domácímu doléčení. Učiní tak ale jen v případě, kdy je odhadovaná doba domácího doléčení aspoň následujících třicet kalendářních dnů.

„Vzhledem k tomu, že lékař nebude moci rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydat zpětně, doporučuje se požádat o ně už při propuštění z hospitalizace,“ radí zastupující ústřední ředitel ČSSZ Pavel Krejčí.

Den po dni

Ošetřovné.Zdroj: DeníkOkruh osob, které mohou brát ošetřovné, je poměrně široký. Peníze za ošetřování mohou dostat jak příbuzní v přímé linii (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.), ale také druh nebo družka ošetřované osoby, pokud spolu sdílejí společnou domácnost.

„Ošetřující osoby se budou moct v průběhu ošetřování střídat, avšak vždy pouze po celých dnech. V případě, že by pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou,“ popisuje Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Ilustrační foto.
Pojišťovny nemocnicím přidají pro příští rok pět procent k úhradám

Aby člověk mohl odejít pečovat o svého blízkého, musí získat souhlas zaměstnavatele. Ten to může odepřít jen ze „závažných provozních důvodů“. V takovém případě se člověk může „odvolat“ k inspektorátu práce.

Péče jako kšeft?

Právě zaměstnavatelé jsou ale kritiky nové dávky. Obávají se jejího zneužívání i růstu administrativy. „Otazníky budí například možnost pobírat dávky dlouhodobého ošetřovného plus peníze, které by mohli zaměstnanci dostávat od nemocných osob pobírajících příspěvky na péči, popřípadě s ostatními dávkami. Taková kumulace by mohla být pro některé bohužel velmi výhodnou alternativou k práci pro svého zaměstnavatele,“ upozorňuje mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Zákon počítá s tím, že člověk bude moci o blízkého pečovat maximálně zmíněných 90 dní v roce. Další ošetřovné dostane nejdříve za rok. Nová dávka totiž nesupluje jiné příspěvky, především ten na péči. 

Peníze budou lidem vyplácet okresní „sociálky“, a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Ilustrační foto
Nemocnost opět stoupla. Nejméně se stoná v Praze, nejvíce na periferii