Nově úspěšným obcím neuzná výdaje na DPH, které jim nebude proplaceno z evropských peněz a obce daň budou muset uhradit ze svého. Tímto stát zdraží obcím jejich projekty o jednu pětinu, s čímž představitelé úspěšných obcí nepočítali.

Přitom ve vyhlášených pravidlech, podle nichž obce měly projekty psát, stát stanovil, že DPH bude obcím uhrazeno z evropských peněz. Jde tedy o jednoznačnou změnu podmínek oproti původně stanoveným.

Mnohé obce uvažují, že své úspěšné projekty vzdají, neboť nemají žádné prostředky na dofinancování DPH, které odvedou státu. V průměru mají všechny obce zaplatit státu 190 mil. Kč. Starostové dotčených obcí proto v pondělí 27. dubna vyrazí na odpovědné ministerstvo zemědělství zeptat se, kde mají vzít na daň pro stát.

Před ministerstvem ukáží projekty, které byly vybrány jako nejlepší a které nyní budou mnohé obce muset vzdát pro neschopnost najít peníze na daň pro stát. „Obce nebudou moci realizovat obnovu svých náměstí, cest, zastaralé techniky. Mnozí starostové si chtějí vzít klaunské nosy. Mají pocit, že z nich představitelé státu změnou pravidel hry udělali šašky,“ uvádí k starostovskému pochodu předseda hnutí starostů Petr Gazdík.

Starosty doprovodí představitelé senátorského Klubu otevřené demokracie, kteří již ve věci interpelovali ministra zemědělství a premiéra Topolánka, ať stát obcím DPH kompenzuje.