Studie má ukázat, zda se polygon pro testování vozidel s automatizovaným řízením v Česku vyplatí postavit. Odpověď na tuto otázku už dali v podstatě dva soukromí investoři: kromě BMW u Sokolova podobný okruh chce postavit společnost Accolade u Stříbra. Odhadovaná hodnota zakázky na studii je 6,5 milionu korun.

„Smyslem polygonu je nahrazení anebo rozšíření možností testování v reálném provozu tak, aby zejména bylo možné simulovat a testovat všechny standardní, nestandardní, kritické a potenciálně rizikové situace a výsledkem byla spolehlivá a statisticky významná data či závěry z prostředí funkčně neodlišitelného od reality,“ napsalo ministerstvo dopravy do zadávací dokumentace.

Na polygonu má dojít k testování různých dopravních situací a režimů za různých povětrnostních podmínek. V areálu by měly současně vyrůst laboratoře na simulace s fyzickou infrastrukturou, přičemž povaha vybavení, budov, techniky a další infrastruktury musí odpovídat reálným potřebám uživatelů z řad státní správy, podnikatelského sektoru i akademické sféry.

Velmi pomalý rozjezd

Ministr dopravy Dan Ťok oznámil plán na státní polygon už před dvěma lety, za projektem stojí vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT Václav Jirovský a jeho syn. Plánem bylo využít pozemky u Cerhenic a Velimi v areálu železničního zkušebního okruhu. Od oznámení plánu se ale projekt příliš neposunul, jen vláda schválila materiál o rozvoji autonomní mobility. Už v listopadu 2017 vláda uložila ministerstvu dopravy připravit studii proveditelnosti na téma výstavby testovacího polygonu, po roce a čtyřech měsících na ni ministerstvo vypsalo soutěž.

Firma, která studii zpracuje, má připravit analýzu současného vývoje na trhu a vytipovat možné lokality, kde by se polygon mohl postavit. Doporučit má dvě lokality. Jisté je, že polygon se jen tak nezačne stavět: teprve po studii, kterou má vítěz odevzdat do osmi měsíců po podpisu smlouvy, vznikne záměr projektu a studie proveditelnosti.