Palivový kombinát Ústí při sanaci a rekultivaci dlouhodobě spolupracuje s dotčenými obcemi, reagovalo na závěr NKÚ ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). „Vzhledem k dlouhodobosti procesu rekultivace, který je realizován od 90. let, nebylo reálné, aby na sebe města a obce převzaly zodpovědnost za budoucí správu, údržbu a další rozvoj dané oblasti a zavázaly se k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v dané lokalitě v horizontu dvaceti let," uvedl mluvčí ministerstva František Kotrba

Ministerstvo odsunulo původní termíny pro rozhodnutí o vlastníkovi jezera Milada z roku 2015 do konce roku 2017 a jezera Most z roku 2017 do konce roku 2019. Nyní se chce zasadit o to, aby termíny byly dodrženy. Vyřešením vlastnické otázky by se podle NKÚ z jezer díky dalšímu rozvoji mohly stát plnohodnotné příměstské rekreační oblasti. Jde o přístupná jezera s rozlohou přes 250 hektarů v případě jezera Milada a více než 300 hektarů v případě jezera Most. Jezero Milada leží západně od Ústí nad Labem, jezero Most severně od Mostu.

Podle ministerstva Palivový kombinát Ústí intenzivně jedná o možné budoucí podobě majetkoprávního vypořádání pozemků v dotčených lokalitách a chystá se návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných ú­zemí.

Bezúplatný převod

V roce 2011 Palivový kombinát Ústí navrhoval převést tato území bezúplatně obcím. Ministerstvo financí a antimonopolní úřad ale upozornily na to, že převod by mohl být v rozporu s předpisy Evropské unie o poskytování veřejné podpory. Ministerstvo průmyslu ani státní podniky dosud nevyřešily, zda jde skutečně o nedovolenou podporu.

NKÚ také upozornil na to, že je zároveň nutné stanovit podmínky, za nichž nový vlastník tato území získá. „Jinak totiž hrozí, že tento vlastník území nebude dále rozvíjet, například stavbou cyklostezek, rekreačních zázemí, silnic, kanalizací a další infrastruktury," píše NKÚ.

Jezero Milada se otevřelo veřejnosti už loni. „Nabyvatelem by měly být obce. Řešením převodu je pověřena právní kancelář, která zpracovala varianty převodu pozemků, nejvýhodnější je kombinace úplatného a bezúplatného převodu," řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. K jednání je zhruba 820 hektarů včetně vodní plochy. Náklady vznikají krajskému městu už nyní, a to kvůli zajištění bezpečnosti. Na místo totiž zajíždí městská policie.

Most předpokládá, že vlastnictví bude vyřešeno do konce roku 2018. „Do té doby je třeba vyjasnit formu převodu. Požádali jsme Palivový kombinát o vyčíslení, kolik stojí roční údržba pozemků, abychom měli představu do budoucna. Potenciál vidíme samozřejmě v rekreačním využití jezera a jeho okolí," řekla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Jezera Milada a Most jsou první dva velké rekultivační projekty v Česku. Těžební činnost na obou územích skončila v etapě, kdy nebyly připraveny podmínky pro rekultivaci. „I přesto se podařilo práce dokončit. Rekultivační proces trvá několik desítek let," řekl ředitel Palivového kombinátu Petr Lenc. "S obcemi jednáme několik let, upravily už své územní plány. Teď musíme nastavit parametry pro budoucí správu. Nabyvatel pozemku nezíská jen majetek, ale i celou řadu závazků, které vyplývají z údržby, " upozornil Lenc.