V návrhu vyhlášky o technických požadavcích na stavby, která nyní prošla připomínkovým řízením, prosazuje, aby se v nových a rekonstruovaných nebytových stavbách, pokud tomu nebrání nic v jejich konstrukci, s více než deseti parkovacími stáními měli alespoň jednu dobíjecí stanici. U podobných bytových domů pak budou muset rozvody u každého parkovacího místa počítali s jejím pozdějším vybudováním. „Nabytí účinnosti je stanoveno na den následující po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů,“ uvedl mluvčí MMR Vilém Frček. To by mělo být nejpozději do půli listopadu kdy začne platit evropská směrnice, jež zavedení změny vyžaduje.

„Požadavky na vybavení nových staveb a změn dokončených staveb dobíjecími stanicemi budou mít dopad na ekonomickou náročnost staveb, rozvoj veřejných sítí a v konečném důsledku i výrobu elektřiny,“ konstatovaly v připomínkovém řízení Hospodářská komora a Svaz průmyslu. Požadují, aby ministerstvo propočetlo dopad změny na veřejné finance. Bez ohledu na přínos, který s sebou vyhláška nese, podle nich nelze přehlížet, že se bude pro stavitele jednat o nový požadavek, „který se přidruží k již stávajícím požadavkům na stavby. Přinese tedy s sebou nové dosud nevyžadované náklady, jež dostupnost bytů může dále ohrozit.“

„Přípojky pro dobíjení elektromobilů ani dobíjecí stanice projektech sami od sebe nestavíme, mezi klienty o ně není vůbec žádný zájem,“ uvedl například Evžen Korec ze společnosti Ekospol. Je prý sice možné je dobudovat, ale z několika tisíc lidí toho nevyužil ani jeden.

Dá se samozřejmě předpokládat, že jak bude elektromobilů přibývat, bude růst i zájem. Ale také cena bytů s parkovacím stáním. „Pokud bude povinnost montovat v garážových stáních určitý počet nabíjecích stanic, zcela určitě to nové byty prodraží. V tuto chvíli nelze říct o kolik, protože nejsou jasné počty, parametry ani cena těchto stanic,“ míní Korec.