V průzkumu, který ČSÚ provádí od roku 1993, zjišťuje dotazováním v domácnostech například strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku či kvalifikace, délku pracovní doby nebo způsoby hledání práce.

K otázkám, které se v takzvaném Výběrovém šetření pracovních sil opakují každý rok, se vždy přidává dodatečný soubor otázek vycházející z požadavků Eurostatu (Evropského statistického úřadu). Letos to budou například zmíněné dotazy na pracovní dobu či dojíždění.

"Očekáváme, že se dozvíme více o možnostech pracovníků, volit si svou pracovní dobu a plánovat volna, což je velké téma především pro rodiče s malými dětmi," sdělil v tiskové zprávě ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

Dotazování probíhá celý rok

Průzkum statistici provádějí vždy po celý rok v náhodně vybraných domácnostech ve všech krajích České republiky. Každé čtvrtletí je pro průzkum vybráno zhruba 34.000 domácností a odpovědi dostanou statistici asi od 70 procent z nich.

„Většinu z nich tazatelé navštíví osobně, menší část je pak dotazována telefonicky“, upřesňila Gabriela Strašilová, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Domácnosti jsou o návštěvě předem informovány a totožnost konkrétního tazatele ČSÚ si mohou ověřit na webu úřadu.