Na nižším než plánovaném schodku se podle ministerstva podílely zejména vyšší příjmy daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty (DPH). „Na straně výdajů došlo k úspoře zejména u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (o 8,4 miliardy), u sociálních dávek (o 7,6 miliardy), případně vázáním výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa (pět miliard korun)," uvedlo ministerstvo.

„Jsem rád, že se vládě podařilo v roce 2014 splnit jeden ze svých hlavních závazků, dobře a zodpovědně hospodařit," uvedl k výsledkům rozpočtu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zároveň upozornil, že se vládě podařilo splnit její rozpočtové priority jako například navýšení výdajů na vědu a výzkum, zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, obnovení tzv. zelené nafty nebo zajištění spolufinancování zrychleného čerpání fondů EU. „Stejně odpovědně jako vláda hospodařila v roce 2014, se bude k veřejným rozpočtům chovat i v letošním roce," dodal.

Klíčem k nižšímu schodku byl podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka ekonomický vývoj. „Rozpočet na loňský rok byl postaven na předpokladu, že HDP reálně poroste o 0,8 procenta. Konečné výsledky za loňský rok ještě nemáme, nicméně prognóza ukazuje, že by se HDP měl reálně zvýšit o 2,2 procenta," u­vedl.

Celkové příjmy rozpočtu stouply meziročně o 42 miliard na téměř 1,134 bilionu korun. Celkové výdaje vzrostly meziročně o 38,5 miliardy na skoro 1,212 bilionu ko­run.

„Včetně dalších složek veřejných financí loňský schodek pravděpodobně nepřekročil dvě procenta HDP, a zůstal tedy bezpečně pod udržitelnou hranicí," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Zároveň ale upozornil, že vláda má při plánování rozpočtu ještě co zlepšovat. „Menší než očekávané výdaje na sociální dávky či placené úroky byly ovlivněny příznivější makroekonomickou situací, a jsou tudíž vítané. V dalších položkách ovšem ukazují uspořené prostředky spíš na nafouknutí jejich potřeby při tvorbě rozpočtu, což naznačuje, že lze v plánování ještě leccos zlepšit," uvedl.

Na DPH stát získal o deset miliard více než před rokem

Daňové příjmy bez sociálního zabezpečení stouply téměř o 19 miliard na 569 miliard korun. Na DPH stát získal 230,2 miliardy korun, což bylo o deset miliard více než před rokem a o 11,5 miliardy více, než plánovalo ministerstvo financí. „Toto navýšení je částečně dáno vyšší mírou spotřeby proti předpokládané spotřebě, na které byl založen odhad inkasa DPH státního rozpočtu 2014," uvedlo ministerstvo. Vliv měly také nevyplácené nadměrné odpočty DPH za listopad a prosinec 2013 a opatření pro boj s daňovými úniky.

Na dani z příjmu právnických firem stát loni získal 89,4 miliardy korun, což bylo meziročně o téměř osm miliard korun více. Naopak na spotřební dani to bylo meziročně o 2,4 miliardy méně, celkem 134 miliard korun.

Na sociálních dávkách stát vydal 496 miliard korun, meziročně o 6,3 miliardy více. Zároveň to ale bylo o 7,6 miliardy méně, než plánovalo ministerstvo.

Dnešní zprávu o rozpočtu pozitivně přijmou podle hlavního ekonoma Roklen Lukáše Kovandy mezinárodní investoři i ratingové agentury, pro které je to potvrzením poměrně dobrého vývoje českých veřejných financí. „To však nic nemění na tom, že pro rok letošní je opět rozpočtován poměrně vysoký schodek, a to zvláště s ohledem na předpokládaný více než dvouprocentní růst tuzemské ekonomiky," uvedl.

Ministerstvo financí zároveň informovalo, že státní dluh loni poprvé od roku 1995 klesl, a to meziročně o 19,7 miliardy na 1663,7 miliar­dy korun.