Původně přitom měla světová konference o klimatu skončit už v pátek, vzhledem k rozporům ohledně dohody však byla prodloužena. 

Mezi hlavní úskalí jsou uváděny vytvoření fungujícího mezinárodního trhu s emisními povolenkami a otázka, zda by některé země mohly získat peníze za škody, které klimatické změny již způsobily.

Hlavním cílem konference OSN o změnách klimatu bylo právě přijetí pravidel umožňujících úplnou realizaci cílů pařížské klimatické dohody z roku 2015. Tou se vůdci zemí z celého světa zavázali udržet zvyšování teploty "výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně" v porovnání s teplotou v předindustriálním období, respektive proti období 1850-1900.