„Všechny atrakce prošly renovací a jejich stav, zejména starších a v minulosti poměrně zanedbaných atrakcí, se výrazně zlepšil," uvedla Miloslava Fléglová z ČOI. Nedostatky zjistili inspektoři při kontrole jedné nové atrakce, Mini Tank Tiger. Podle Fléglové byly jen formální a provozovatel je musí ve stanovené lhůtě odstranit.

Inspektoři na Matějské pouti kontrolovali, zda byly odstraněny všechny loni nalezené závady a splněna uložená opatření. ČOI zjišťovala i to, jestli jsou zákazníci správě informováni o cenách, aby například provozovatelé neoznačovali délku jízdy jako „jedna jízda 2 až 3 minuty". Za toto porušení loni ČOI uložila pokutu 3000 korun.

Kontroloři se zaměřili na atrakce, u kterých byly v roce 2013 zjištěny závady ohrožující bezpečnost. Loni na Matějské pouti zkontrolovali sedm provozovatelů a 13 atrakcí staršího data výroby. V šesti případech vydali zákaz provozu atrakcí do doby odstranění závad a ve dvanácti případech uložili provozovatelům, aby zpracovali technickou dokumentaci, která je třeba pro bezpečné provozování atrakce.

ČOI kontroluje, zda mají provozovatelé atrakcí v pořádku dokumentaci o provedených technických kontrolách. Inspekce také ze zákona přímo kontroluje nové atrakce, zda splňují všechny požadavky technických norem, když jsou uváděny na trh. ČOI na poutích posuzuje i poctivost prodeje, tedy zda provozovatelé dodržují zákon o ochraně spotřebitele. Kontroly inspektoři dělají od března do září, zaměřují se na pouťové a nafukovací atrakce, lanové parky či stany pro veřejné využití.

Chybějící zábrany

Nejčastějšími nedostatky jsou vysoký nástup na atrakci nebo nástupní plošinu či chybějící zábrany proti neočekávanému vstupu k provozované atrakci. Někde chybí zábradlí, které snižuje riziko pádu z výšky větší než 0,6 metru. Častým nedostatkem je absence instrukcí v češtině. Nafukovací hrady a skluzavky v některých případech nejsou ukotvené, pružiny u trampolín nejsou zabezpečeny proti možnému uvíznutí končetiny.

ČOI loni provedla 407 kontrol poutí a jarmarků. Nedostatky nalezli inspektoři v 40 procentech případů. Inspekce v roce 2013 zkontrolovala například Matějskou pouť v Praze, Husitské slavnosti Tachov, poutě ve Vejprnicích v Plzni, Kutné Hoře a ohňostrojovou show v Brně. Některé kontroly proběhly i na základě žádosti obecních nebo městských úřadů.

„Pozitivním výsledkem dozoru je skutečnost, že provozovatelé atrakcí si uvědomují závažnost rizik při této podnikatelské činnosti a také následků případných úrazů, k nimž by mohlo při zanedbání stanovených povinností dojít. Proto odstraňují velmi rychle závady, na něž byli upozorněni. Nicméně u některých provozovatelů pouťových atrakcí nedostatky zejména technického rázu přetrvávají," dodala Fléglová.