„Významnou výhodou a přínosem PPP projektu pro Českou republiku je to, že právě veškerá rizika financování včetně inflace se přenáší na soukromý sektor. Ten se s tím bude muset vypořádat,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Právě dostavba dálničního úseku D4 je ze strany státu velmi sledovaná. Pokud vše půjde podle plánu a projekt se osvědčí, stát by touto formou mohl financovat další chybějící důležité části tuzemské infrastruktury.

„Stavba D4 je referenčním projektem při rozhodování o dalším využití PPP u dalších infrastrukturních projektů. Při současném napjatém stavu veřejných financí je to jedna z možných cest. PPP připadá v úvahu například u D35, u čtvrtého železničního koridoru nebo při výstavbě některých vysokorychlostních tratí,“ podotýká šéf resortu dopravy.

Letos by mohla na budoucí trase být hotová až pětina všech prací. Chystají se mimo jiné rozsáhlé zemní a stavební práce u obce Milín na Příbramsku, stavět se začnou i místní komunikace. „Chceme vytvořit dobrý základ na následující sezony a stihli předat stavbu ve sjednaném termínu. Práce pokročily – po geologických průzkumech se připravují projekty, zakládají se mosty a začaly i zemní práce,“ popisuje generální ředitel společnosti Eurovia CS Martin Borovka. Prostavěno by pak mělo být až 30 procent stanoveného rozpočtu.

Kamení z uranového dolu

I když podle investorů jdou práce podle stanoveného harmonogramu, není výstavba zcela bez komplikací. Tou nejzásadnější, se kterou se potýká stavební trh celkově, je chybějící stavební materiál a také kamenivo nutné pro „založení“ silničních staveb. Část kameniva bude proto využita z hald u bývalého příbramského uranového dolu. Podle ministra jde tak o dobrý příklad recyklace materiálu, který by jinak zůstal nadále nevyužit. „Samozřejmě je zajištěna a garantována bezpečnost,“ upozorňuje Kupka.

První řidiči by se měli po novém úseku dálnice projet v prosinci roku 2024. Nový úsek dálnice by měl být vybavený moderními informačními technologiemi – provoz mimo jiné bude na dálnici pod drobnohledem automatického operačního systému a data z něho poputují do speciálního nově vzniklého velína. Kromě toho řidiči by měli při vjetí na „soukromou“ dálnici pocítit vyšší komfort. Stavbaři totiž na povrch položí unikátní tišší a technologicky dokonce rovnější asfalt, než bývá v Česku zvykem.

Projekt PPP D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny Eerovia CS. Sdružení bude následně 24 let nově postavený úsek spolu s „původními“ 16 kilometry dálnice D4 provozovat a dálnici udržovat. Pokud dojde ke snížení kvality dálnice, tedy provoz bude omezen snížením počtu jízdních pruhů, pak stát může koncesionáře pokutovat srážkami z měsíčních splátek. První splátku pošle stát až ve chvíli zprovoznění dálnice. Splátkový kalendář by měl skončit v roce 2048.