Výstavba chybějících dálničních úseků nabrala v posledních letech na obrátkách. Dálnice ve směru od hlavního města v současné době končí u Krušovic na Rakovnicku. Od března silničáři staví další šest kilometrů dlouhý úsek, jehož součástí bude nejdelší estakáda na trase. Most ponese více než pětistovka pilotů. „Kvůli geologii podloží se musí vrtat do hloubky čtrnáct až dvacet metrů,“ upozorňuje Zikešová.

Na D35 na budovaném úseku Časy - Ostrov probíhá pokládka asfaltových vrstev.
VIDEO: Nový úsek dálnice D35 už dostává asfalt. Silničáři montují i ploty

Za nový úsek Ředitelství silnic a dálnic zaplatí více než jeden a půl miliardy korun. Ještě v letošním roce by měla začít výstavba dalších dvou úseků dálnice, a to u Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku. Tím by měla být středočeská část dálnice hotová. Chybět budou „jen“ čtyři úseky v Karlovarském kraji a jeden v Ústeckém.

Co je to estakáda?
Estakáda je typ mostu, komunikační těleso nesené pilíři. Na rozdíl od těch mostů, jejichž účelem je překlenout údolí, řeku apod., se estakády staví tam, kde by vzhledem k profilu terénu bylo nemožné nebo příliš nákladné zbudovat pozemní komunikaci,v husté zástavbě pro překlenutí vzdálenosti bez úrovňového křížení, za účelem oddělení dopravní trasy od okolní krajiny nebo zvýšení komunikace nad záplavovou oblast.

Zdroj: Wikipedia

Estakádu nestaví stavaři pouze u Krupé. Další „roste“ na nově vznikající části velkého městského okruhu Brna mezi Tomkovým náměstím a ulicí Rokytova. Dlouhá bude téměř půl kilometru a stát bude na téměř čtyřiceti pilířích. Aktuálně už silničáři betonují jednotlivá mostní pole. „Po betonáži dalšího pole estakáda kompletně překlene kolejiště maloměřického nádraží. U řeky Svitavy budujeme opěry a pilíře pravé strany mostu,“ popisuje mluvčí. Úsek by měl být zprovozněn v roce 2024 a celkové náklady se vyšplhají na bez mála 2, 4 miliardy korun.

Další téměř čtyři stovky dlouhé přemostění na pilířích vznikne do dvou let třeba na dálnici D4 u obce Nerestce na Písecku v rámci výstavby nového úseku od obce Čimelice do Mirotovic. Důvodem jsou již zdejší mostní konstrukce přes řeku Skalici. Jeden z mostů je navíc historickým unikátem. Vznikl za dob napoleonských válek a dodnes je využíván.

Na D35 už rostou ochranné ploty. ŘSD po kritice stavbu urychlilo
Odškodnění za nehodu se zvěří? Podle ŘSD i zákona ne. Dálniční ploty stále chybí

Celkové náklady se vyšplhají na na téměř 2,8 miliardy korun. Platit je bude ovšem koncesionář DIVia. Dálnice totiž vzniká v rámci takzvaného PPP projektu, kdy se na budování veřejné infrastruktury spolupodílí stát se soukromými investory.

Odstřely skal

Stavbě rušno je po celé chybějí části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Ovšem stavaři si musí povolat na pomoc odstřelovače hornin. Nový úsek autostrády vede poblíž středočeské obce Milín místy, kde je skalní masiv. Odstřely by měly začít zhruba v polovině srpna.

Zdroj: Youtube

Ohlušujících ran a velkého množství prachu se však místní podle stavebních firem obávat příliš nemusí.

„Plánují se s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Proto bude použita speciální skandinávská metoda (jedná se o metodu Drill and Blast, tedy navrtej a odstřel,pozn.red.), která výrazně sníží hluk, prašnost i otřesy,“ píše mediální manažerka firmy Via Salis, která má stavbu na starost, Daniela Pedret. Řidiči se proto musí připravit na dopravní omezení poblíž odstřelů. Dálnice vzniká totiž vedle současné rychlostní silnice I/4. 

Infobox k vysvětlení PPP projektu na D4:
Projekt PPP D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny Eurovia CS. Sdružení bude následně 24 let nově postavený úsek spolu s „původními“ 16 kilometry dálnice D4 provozovat a dálnici udržovat. Pokud dojde ke snížení kvality dálnice, tedy provoz bude omezen snížením počtu jízdních pruhů, pak stát může koncesionáře pokutovat srážkami z měsíčních splátek. První splátku pošle stát až ve chvíli zprovoznění dálnice. Splátkový kalendář by měl skončit v roce 2048.