„Lokalita byla vybrána s ohledem na svůj potenciál pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a vyvedení výkonu, přičemž byla vzata v potaz obslužnost – možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a bezbariérovost přístupu,” uvedla v oznámení záměru zástupkyně společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje Gabriela Licková.

Fotovoltaika s instalovaným výkonem až padesát megawattů by měla obsadit dvě samostatná pole o celkové rozloze více než 60 hektarů. Počítá se tam s umístěním 109 tisíc solárních panelů. ČEZ chce s výstavbou začít v příštím roce, přičemž délku provozu plánuje na třicet let.

Nejdříve však bude potřeba vyjmout parcely z ochrany zemědělského půdního fondu, protože jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalý travní porost. Za to by polostátní společnost měla ročně platit více než 677 tisíc korun.

Než se projekt na přeměnu energie ze slunce rozjede, bude také třeba odstranit stavební a technologické objekty na tomto území. Obě pole se solárními panely budou oplocená, oddělená stromořadím a půda osetá jetelem a travní směsí. Úpravy jsou předběžně vyčíslené na více než 25 milionů korun.

Solární park bude jen stěží přehlédnutelný, dalších technických dominant je ale v oblasti více. Podle Lickové by měl být výhled z Kadaně omezený. Fotovoltaická elektrárna bude zřejmě viditelná ze zahrádkářské kolonie pod svahem Prostředního vrchu a z některých domů v ulici Nad Nemocnicí. Dohlédnout tam bude možné také z obcí Zelená a Nová Víska. Z úpatí Krušných hor pak pohled ztíží lesy.

ČEZ má v tuzemsku ale také v zahraničí už několik fotovoltaických elektráren. „Skupina ČEZ je průkopníkem využití energie slunce k výrobě elektřiny,” prohlásil mluvčí Ladislav Kříž. „V současnosti provozuje Skupina ČEZ fotovoltaické elektrárny ve dvanácti lokalitách v České republice a jedno zařízení tohoto typu v Bulharsku,” doplnil.

Evropská asociace fotovoltaického průmyslu odhaduje, že v roce 2030 bude fotovoltaika uspokojovat 10 až 15 procent poptávky energií v Evropě. V roce 2050 by pak více než 20 procent veškeré ve světě vyrobené elektřiny mohlo pocházet z fotovoltaik.