Firma patřící pod skupinu BigBoard v rozkladu napadá fakt, že ministerstvo dopravy při vydávání stavebního povolení údajně nepřihlédlo k námitkám firmy, která se domnívá, že je modernizací zasaženo její právo. Jde o firmu, která od loňského září oblepila velkou část svých billboardů českými vlajkami a ignoruje povinnost reklamní zařízení odstranit.

Czech Outdoor v rozkladu uvádí, že modernizace D1 znemožní řádné užívání, kvůli čemuž bude dotčeno jeho vlastnické právo. „Účastník řízení rovněž požádal, aby s ním byl záměr projednán za účelem nalezení vzájemné domluvy a uzavření dohody, kde bude vykompenzován dopad navrhované úpravy na společnost,“ uvedl Czech Outdoor v návrhu. 

Ilustrační foto
Úraz na dovolené v cizině? Převoz pacienta do Česka se může prodražit

V rozkladu současně napadá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Ministerstvo neověřilo skutkový stav, když se spokojilo s neprokázaným a nepravdivým tvrzením ŘSD, že nájemní vztah mezi ŘSD a účastníkem řízení byl řádně ukončen,“ uvedl Czech Outdoor. Podle firmy je smlouva nadále účinná a platná. 

Jaké námitky proti stavebnímu povolení podala Obec Hulice, není jasné, na úřední desce visí pouze informace o tom, že konkrétní připomínky dodá později. 

Rozkladové řízení zpozdí výstavbu asi o rok

Nejde o první úsek, který se snaží majitel billboardů napadnout. Firma usiluje o vstup do řízení o stavební povolení na úsek 23 mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi. Ministerstvo dopravy však v tomto případě již rozhodlo, že není účastníkem řízení.

V nedávné době se jako účastník řízení úseku D1 (konkrétně oprava protihlukových stěn u Slavníče) přihlásila i další firma provozující venkovní reklamu – A.C.E. Media. Také v tomto případě ministerstvo účast v řízení odmítlo.  

Až dosud napadaly modernizaci D1 hlavně Děti Země. Rozkladové řízení většinou stavbu zpozdí zhruba o rok, ukazují zkušenosti z jiných úseků.

Ilustrační foto
Chceme vyšší platy. Zdravotní odbory vyhlásí stávkovou pohotovost