Přestože počet nových smluv rostl, přiznaná státní podpora klesá. Postupně se mění struktura smluvního portfolia. Roste podíl smluv, které byly uzavřeny k 1. lednu 2004, takzvaných „nových“, u nichž je státní podpora 15 % z ročně uspořené částky (maximálně tři tisíce korun ročně). Je jich už 43 %. Se zvyšováním jejich podílu se státní podpora poskytovaná účastníkům stavebního spoření každoročně snižuje a od přijetí novely zákona o stavebním spoření klesla již o dvě miliardy korun. Stále však dosahuje kolem 14 miliard korun ročně a zůstává terčem kritiky zejména proto, že její část není prokazatelně účelově vázána na bytové účely.

Účelovost je nutné prokázat jak známo pouze u úvěrů, nikoli u úspor, které jsou po ukončení spořicího cyklu vyzvednuty a mohou být použity na cokoli. V posledních letech se však spořitelnám daří dosáhnout lepšího poměru úvěrů a úspor a ospravedlnit tím státní dotace. Poměr úvěrů k úsporám na konci roku 2008 dosáhl již 56,7 %. Přitom trvale převažuje objem překlenovacích úvěrů, které tvoří 81,1 % všech půjčených peněz.

Sázejí na stabilitu

Stavební spořitelny přičítají úspěch roku 2008 větší jistotě a stabilitě nabízených podmínek, a to jak ve fázi spoření, tak při úvěrování, což je podle nich pro klienty v nejistých dobách finanční krize vzácné. Důkazem je nejen počet nově uzavřených smluv, ale také to, že klienti po ukončení šestiletého cyklu pokračují ve spoření s tím, že si navýší cílovou částku.

Meziročně počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, stoupl o 54 tisíc. V roce 2008 byla cílová částka navýšena celkem u 336 tisíc smluv, v roce 2007 jich bylo navýšeno jen 282 tisíc. Oproti roku 2007, kdy došlo k navýšení cílové částky přibližně o 71 miliard korun, byla cílová částka v roce 2008 navýšena již o 94 miliard korun. Stálým trendem stavebního spoření je také růst průměrné cílové částky. Za posledních sedm let se ztrojnásobila a v loňském roce dosáhla 303 tisíc korun.

Finanční a ekonomická recese způsobily, že hypoteční banky začaly být obezřetnější při poskytování úvěrů a uplatnily vyšší rizikové marže, což zvýšilo cenu hypoték. Hypotéky se tak na čas staly méně dostupné. Stavební spořitelny se toho snaží využít a uvádějí, že se jim to daří. Od loňského roku stále častěji zaznamenávají snahy klientů přefinancovat hypotéku úvěrem ze stavebního spoření nebo si navýšit cílovou částku, aby mohli získat větší úvěr.

Stavební spořitelny využívají k financování úvěrů peníze svých spořících klientů, proto nejsou závislé na dostupnosti peněz na finančním trhu. Tvrdí, že proto mohou zajistit stabilitu systému stavebního spoření a držet úrokové sazby dlouhodobě na stejné úrovni.

Akce a novinky

I přes prokazatelné úspěchy loňského roku nemají stavební spořitelny rozhodně vystaráno. K 31. 12. 2008 činil celkový stav smluv o stavebním spoření 5,07 milionu kusů, a to znamená, že i přes velký nárůst počtu nových smluv se celkový počet klientů nezvyšuje, ale naopak klesá. V roce 2008 došlo oproti konci roku 2007 k absolutnímu poklesu počtu smluv přibližně o 62 tisíc. Stavební spořitelny se tedy musejí snažit získávat nové klienty.

Některé stále sázejí na časové omezení slevy poplatků, které však už nikoho příliš neohromí. Aktuálně je například možné získat prémii od Českomoravské stavební spořitelny. Podmínkou je vstup do programu Liška plus a uzavření smlouvy o stavebním spoření a zároveň o penzijním připojištění do konce tohoto měsíce. Do měsíce pak musí klient zaplatit dva měsíční vklady do penzijního fondu. Za to spořitelna slibuje bonus až do výše 1500 korun.

Podobně Wüstenrot nabízí do konce tohoto měsíce úvěr bez poplatku. Kromě toho však tato spořitelna láká klienty i na výhodnější spoření. Od 1. března zvýšila úrokovou sazbu úspor na 2,2 % ročně. Je určena zejména pro spořicí klienty, ovšem kdyby si to rozmysleli a chtěli pak úvěr, budou se muset smířit s vyšší úrokovou sazbou 4,9 % ročně. Nicméně zaručený úrok 2,2 % ročně v kombinaci se státní podporou a osvobozením výnosu od daně z příjmu je zajímavou možností střednědobého spoření v době, kdy úroky z depozitních produktů v bankách mají klesající tendenci.

Některé stavební spořitelny vsadily na takzvané zelené úvěry, které mohou sloužit na zateplení, alternativní zdroje vytápění a další vylepšení energetických parametrů bydlení. Tak například Raiffeisen stavební spořitelna k tomuto účelu doporučuje své produkty Nízká hyposplátka, Spektrum a Horizont, protože pomohou klientovi jeho záměry realizovat rychle. Přidává k nim odborné poradenství a nabídku úsporných ekologických celků od smluvních partnerů – odborníků v oboru úspor energií.

Modrá pyramida společně s Komerční bankou uspěly ve výběrovém řízení organizovaném Státním fondem životního prostředí (SFŽP) pro realizaci procesu distribuce dotací v Programu „Zelená úsporám“.

SVĚTLANA RYSKOVÁ

Autorka je šéfredaktorkou finančního magazínu FINMAG. www.finmag.cz