Mluvit do územních a stavebních řízení podle novely nemohou ani občané, pokud ovšem nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají i tehdy, pokud jim tam patří byt ve společném bytovém domě. Novelu stavebního zákona, na kterou navazují další změny více než čtyř desítek souvisejících zákonů, již počátkem dubna schválili poslanci.

„Pokud Senát věc nezachrání, bude to mít fatální důsledky na ochranu přírody a životního prostředí, protože to byli právě lidé a jejich sdružení, kteří se svou aktivitou a kvalifikací zasloužili o záchranu mnoha přírodních hodnot," říká Jan Piňos z Hnutí Duha. Právo chránit okolí svého domova a mluvit do toho, jak bude vypadat, si nechtějí vzít bezmála tři desítky sdružení, která podpořila internetovou petici Vraťte lidem práva. Vyzývají v ní senátory, aby je o tento hlas nepřipravili.

Podle úřadů ovšem ochranu přírody již dostatečně hájí příslušné státní orgány. „Skutečnost, že spolky již nebudou moci zasahovat do navazujících řízení dle stavebního zákona, zamezí časovým průtahům v rámci vedených správních řízení," řekl Deníku Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj, které změnu legislativy navrhlo.
Senát bude o novele stavebního zákona jednat na své příští schůzi, která začne poslední květnový den.

Na senátorech bude záležet, zda navržené změny skutečně vstoupí v platnost. Pokud je schválí, měl by novelu zákona podepsat ještě prezident republiky. V ideálním případě by podle upravených regulí mohli investoři stavět od jara příštího roku.

Původní návrh ministerstva pro místní rozvoj ovšem při projednávání ve sněmovně zaznamenal řadu změn. Poslanci k němu vznesli přes dvě stovky pozměňovacích návrhů. I poté, co jej schválili, ovšem ve hře zůstávají některé sporné body. Jejich projednávání navíc může zkomplikovat současná vládní krize.

PŘESVĚDČIT SENÁTORY

Novela stavebního zákona mimo jiné umožní sloučit nyní oddělená územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), takže by se měly zrychlit a usnadnit například stavby dálnic. Některé návrhy na urychlení dopravních staveb ale poslanci neschválili.

„Jedná se o institut předběžné držby, zrušení odkladného účinku v případě žaloby proti vyvlastnění, zavedení povinnosti strpět na pozemku průzkumné práce, uložení povinnosti vystavět přeložky souvisejících sítí a konečně důležitý přesun vyvlastňovacích řízení z malých obcí na kraje," řekl Deníku místopředseda hospodářského výboru sněmovny Martin Kolovratník (ANO).

Poslanec se proto snaží přesvědčit senátory, aby tyto úpravy poslali zpět jeho kolegům ve formě senátních pozměňovacích návrhů. Chystá se pak kolegy přesvědčit, aby senátní verzi podpořili.