„Nový stavební zákon vyhrál s výrazným náskokem,“ uvedl Tomáš Babáček, advokát Deloitte Legal a předseda Nominační rady ankety. Soubor zcela nových stavebních předpisů mimo jiné zavádí princip „jednoho razítka“,  pro úředníky povinné 30denní lhůty, ve kterých musejí rozhodnout, a norma slibuje také plnou digitalizaci. O stavební povolení by se žádalo převážně elektronicky z domova.

Fialova vláda ale nesouhlasila s omezením počtu stavebních úřadů v nejmenších obcích ani se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Schválený zákon proto částečně přepisuje.

Že by vítězství v anketě zabránilo změnám, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) vylučuje. „Klady, za které byl Zákon roku vyzdvižen, tedy princip jeden úřad - jedno podání - jedno razítko, zůstává v institucionální novele zachován. Naše novela ruší hlavně systém státní stavební správy,“ reagoval ministr pro Deník.

O jakékoli přístavbě by se měl poradit investor se zkušeným projektantem.
Chaos a nejistota. Odklad stavebního zákona je zmatečný, míní právníci

Vládní návrh změn je nyní v připomínkovém řízení. Odborníci ale už dříve varovali před některými nevhodnými zásahy, které by nový zákon mohly „vyřadit z provozu“ a lidi a firmy uvrhnout do nejistoty. Stavební zákon jsou totiž ve skutečnosti dvě normy, samotný zákon a pak ještě takzvaná změnová novela. Ta upravuje dalších padesát jiných zákonných norem.

Pokud se nepodaří včas a bezchybně upravit právě tento předpis, nastane v polovině příštího roku chaos. „Hrozí, že si lidé nebudou jistí, na jaké úřady se vlastně při povolování staveb mají obracet, a úřady si nebudou jisté rozsahem svých kompetencí,“ varoval již dříve v Deníku jeden ze spoluautorů původního návrhu, advokát společnosti Frank Bold Advokáti Pavel Černý.

Zákon roku 2021 – výsledky (% odevzdaných hlasů)

1. Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon) 67,5 % 
2. Milostivé léto (část novely exekučního řádu) 14,3 % 
3. Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích) 12,2 % 
4. Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu) 3,9 %
5. Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti) 2,0 %               

Zdroj: Zákon roku, Deloitte Legal