"Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice. Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky," uvedl předseda SMO František Lukl.

Nedostatečně připravená institucionální změna podle něj může způsobit destrukci a v krajním případě zastavení stavebních řízení. "Sama vláda najednou odstupuje od původního akceptovatelného návrhu a podporuje komplexní pozměňovací návrh poslance (Martina) Kolovratníka (ANO). V něm je napadrť rozbit léta dobře fungující smíšený model veřejné správy, a s tím nelze souhlasit. Nechme tedy přípravu a projednání tak zásadního zákona až na novou vládu a nově ustavenou Poslaneckou sněmovnu," uvedl dále Lukl.

Prostor v okolí pražského hotelu InterContinental čekají v rámci projektu Staroměstská brána zásadní úpravy. Stavba označovaná jako Brand Store však narazila na odpor místních.
Kocourkov, nebo spíš Palermo? Pražané se bouří proti „černé“ stavbě u hotelu

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je co nejrychlejší přijetí nového stavebního zákona pro budoucnost země klíčové. "Jakákoliv výzva k neschválení nebo pozastavení projednávání nového stavebního zákona je krajně nezodpovědná. To je prostě nebezpečné politikaření. Všichni se přece shodli na tom, že je potřeba zákon změnit a včera bylo pozdě. Pokud neschválíme stavební zákon v tomto volebním období, budeme se brodit byrokratickým marasmem minimálně dalších pět let," uvedla Dostálová.

Zároveň odmítla, že by ministerstvo porušilo dohodu se svazem. Doplnila, ve Sněmovně je vládní návrh zákona, který ji respektuje. A to, že existuje komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru Sněmovny, na tom nic nemění. "Je smutné, že předseda Svazu měst a obcí ČR nezná pravomoci Poslanecké sněmovny. Těžko můžeme bránit poslancům podat svoje návrhy. A to, že jim MMR s těmito návrhy pomáhá, je logické, protože jde o provázanost mnoha paragrafů. My opakovaně říkáme, že model čistě státní stavební správy je lepší než dohoda se Svazem měst a obcí ČR na hybridním modelu," sdělila Dostálová.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák považuje přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období nezodpovědné a nemožné. "Čeká nás náročné období obnovy po pandemii a jednodušší stavební právo je jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky," upozornil Hanák.

Ilustrační foto.
Poradna Deníku: Stavba domu a elektrická přípojka

Sněmovní hospodářský výbor začátkem února doporučil poslanecký návrh, který počítá s modelem čisté státní stavební správy, kdy by všechny stavební úřady i s úředníky přešly pod stát. Na vrcholu nové soustavy úřadů státní stavební správy by byl Nejvyšší stavební úřad. Podřízeny mu mají být krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad.

Vláda si od nového zákona, který poslanci projednali na začátku listopadu a kterou nyní posuzují sněmovní výbory, slibuje především zrychlení a zjednodušení povolování staveb.

Hlavními principy zákona jsou podle zdůvodnění jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

Macura: Většina statutárních měst nesouhlasí

S vyjádřením Svazu měst a obcí ČR však nesouhlasí například jeden z jeho členů, primátor Ostravy Tomáš Macura. „Dnešní nezvykle silné tiskové vyjádření předsednictva Svazu měst a obcí, kterým požaduje zastavit práce na novele stavebního zákona, je nešťastné a rozhodně nevyjadřuje vůli všech členů,“ napsal na svém twitterovém účtu.

„Většina statutárních měst projevila opačný názor. S rekodifikací stavebního práva nelze otálet!“ doplnil.

Reakce Hospodářské komory
Hospodářská komora odmítá politikaření v době schvalování nového stavebního zákona. Reaguje tak na dnešní mediální prohlášení Svazu měst a obcí ČR, které navrhuje odložení projednávání této klíčové legislativy po letošních sněmovních volbách. Komora takový krok považuje za hazard s českou ekonomikou, která pro rychlé zotavení po koronakrizi potřebuje mimo jiné právě pružnou a efektivní stavební legislativu.

„Takto zásadní norma pro celou zemi nemůže být zneužívána pro politikaření a individuální zájmy politiků nebo jakýchkoliv organizací. V sázce je udržitelnost našeho hospodářství v současné těžké době. Česká republika potřebuje nový a kvalitní stavební zákon co nejdříve. Nehledě na to, že s novou politickou reprezentací hrozí návrat celé rekodifikace na začátek. Celá dosavadní tvrdá práce stovek lidí by tak přišla vniveč,“ varuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Rekodifikace stavebního práva se připravuje nepřetržitě od roku 2017 a i díky odbornému zapojení Hospodářské komory se harmonogram přijetí a platnosti stavebního zákona zkrátil o tři roky.

Výtky, které ve svém prohlášení Svaz měst a obcí ČR uvádí, považuje Hospodářská komora za neodůvodněné a nepravdivé. „Navíc ani podle dostupných informací nejsou názory zástupců municipalit jednotné. Hospodářská komora eviduje celou řadu podporujících vyjádření, a to i ze strany některých měst a obcí, aby nebyl proces rekodifikace jakkoliv prodlužován. Za nás tedy platí heslo: Dokončit včas!“ uzavírá Dlouhý.

Miroslav Beneš, tiskový mluvčí HK ČR