Hodnota inženýrských staveb klesla o 1,1 procenta na 59,8 miliardy korun. Hodnota tendrů na pozemní stavby klesla o 9,5 procenta na 18,3 miliardy korun.

Takřka třetina zakázek (30,9 procenta) byla zadána formou dodatků k uzavřeným zakázkám. Hodnota dodatečných stavebních prací činila 10,9 procenta hodnoty všech zakázek.

Peníze z EU

Statistiku veřejných stavebních zakázek letos výrazně vylepšuje snaha dočerpat peníze z evropských fondů v rámci programového období 2007 až 2014. Letošní rok je poslední, kdy lze tyto peníze čerpat. "Projekty spolufinancované respektive navržené na spolufinancování z fondů EU se týkaly 1963 zakázek v hodnotě 49,87 miliardy korun. To je 55,2 procenta z počtu a 63,8 procenta z celkového objemu," uvedl ředitel pro inženýrskou činnost ÚRS Zdeněk Kunc.

Statistiku výrazně vylepšuje také SŽDC, která od ledna do konce července zadala 88 zakázek za 15,41 miliardy korun. S mírným odstupem následuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zadalo 221 zakázek za 13,79 miliardy korun.

Veřejnou zakázku na stavební práce získalo do konce července 1115 firem. Největší objem získala Eurovia CS, které státní správa zadala 125 zakázek za celkem 3,14 miliardy korun. Z dalších 73 tendrů za 6,66 miliardy korun bude mít podíl díky účasti ve sdružení s dalšími firmami.

Průměrná cena zakázky činila 22,1 milionu korun. Dostala se tak na 96,4 procenta průměrné velikosti zakázky ve stejném období loňského roku.

Zákazky za více než miliardu

Celkem sedm letos zadaných zakázek přesáhlo miliardovou hranici. Největší byla dostavba úseku D1 z Přerova do Lipníku nad Bečvou, kterou s nabídkovou cenou 3,288 miliardy korun získala Skanska. Necelé dvě miliardy korun (1,937 miliardy Kč) získalo od pražského dopravního podniku sdružení firem Metrostav a Hochtief CZ za dodatečné stavební práce na 20 stavebních objektech v rámci prodloužení trasy A metra. Letos byla zadána také dlouho odkládaná rekonstrukce budovy Národního muzea v Praze, kterou za 1,636 miliardy korun získalo sdružení firem Metrostav, Průmstav a IMOS Brno.