„Podporu obcí v národních parcích považuji za klíčovou nejenom pro rozvoj šetrného turismu, ale i pro zachování zaměstnanosti v regionu. To je také důvod, proč MŽP za posledních sedm let nabídlo z národních prostředků těmto, obcím dotace ve výši téměř čtvrt miliardy korun. Dnes spouštíme novou výzvu s dosud největší alokací,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Obce tak díky dotacím mají šanci například opravit nebo nově vybudovat cesty a chodníky, pořídit nové lavičky, odpadkové koše, informační tabule či navigační značení, vyměnit svítidla veřejného osvětlení, zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí, modernizovat a dovybavit informační centra ad.

První den přijímání žádostí o kotlíkové dotace v Olomouci
Kotlíková revoluce pokračuje, druhá vlna žádostí přijde na podzim

„Všechny podporované aktivity byly nastaveny ve spolupráci se zástupci správ národních parků a dotčených obcí na základě jejich aktuálních potřeb. Peníze proto poputují skutečně tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvádí ministr Brabec.

Realizované projekty budou podpořeny částkou od 10 tisíc do 2 milionů korun. „Vždy záleží na typu projektu, maximálně však dotace může pokrýt 85 procent způsobilých výdajů,“ informuje dále Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Ilustrační foto.
Zemědělci byli skeptičtí zbytečně. Na polích se urodilo víc, než před rokem

Žádosti o dotace mohou od 1. září podávat obce, správy národních parků, ale i například svazky obcí, příspěvkové organizace, nebo spolky. Důležitou podmínkou však je, že musí mít sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku. Termín, do kdy budou moci své žádosti podávat, se liší v závislosti na typu projektu. Žádosti zaměřené na spolufinancování projektů podpořených z OPŽP budou přijímány až do 21. prosince 2018.

Z rozpočtu Státního fondu životního prostředí byly od roku 2010 vyhlášeny již čtyři výzvy, ve kterých bylo podpořeno 124 projektů. Díky dotacím z ministerstva životního prostředí se po sedm let obcím v národních parcích daří držet třeba ráz vesnické zástavby nových rodinných domků, budovat remízky, opravovat pěší cesty a chodníky nebo obnovovat drobné stavby v duchu krajinného rázu.

Vinař Vladimír Tetur z Velkých Bílovic.
Hrozny jsou letos takřka v čítankové kondici, říká vinař Vladimír Tetur