Důvodem je podle Frische to, že toho někteří zaměstnavatelé budou zneužívat a budou svým zaměstnancům namísto části mzdy nutit právě tento paušál. „Ten se ale nebude započítávat do průměrů, z nichž se vypočítává výdělek v době dovolené nebo nemocenská,“ konstatoval Frisch.

Bez daní

Příčinou, proč by toho mohly některé firmy zneužívat, je to, že u nich na rozdíl od pracovníků není daňové zvýhodnění paušálu omezeno určitou částkou. Neplatily by tak z něj zdravotní a sociální pojištění. A pokud dá podle Frische některá firma pracovníkům na výběr, že budou dostávat část mzdy buď ve formě paušálu, nebo některé propustí, většina jejích zaměstnanců přistoupí na první variantu.

Podle Asociace provozovatelů poukázkových systémů pak zavedení paušálu, který má fungovat vedle klasických stravenek, může vést i k zániku mnoha restaurací. „Lidé se stravenkami chodí na oběd třikrát častěji než lidé bez stravenek,“ říká předseda asociace Miroslav Sedlák. Jeho sdružení vydavatele stravenek zastupuje.

Paralelní měna

Podle ministerstva financí ale stravenky fungují trochu jako paralelní měna a nejsou zárukou zdravého stravování. „Nezaručují, že budou využity na stravovací službu nebo uhrazení nákupu potravin,“ konstatoval úřad.