Sedmimiliardová ztráta pro rozpočet podle výpočtů APROPOS vychází z toho, že by se zhruba jednomu milionu zaměstnanců, kteří systém podpory stravování nevyužívají, začal vyplácet paušál 50 korun denně.

"Když budeme vycházet z toho, že výše příspěvku by byla 50 korunna den (což je dnes zhruba výše příspěvku na stravování), tak se při 225 odpracovaných dnech ročně bavíme o částce 11 250 korun ročně. Pokud by tato částka byla vyplacena ve mzdě, získal by stát z této částky 34 procent na odvodech zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, dále 11 procent na odvodech zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění a 20,1 procenta daň z příjmu fyzických osob. To je 7324 korun na jednoho zaměstnance. U milionu zaměstnanců by to představovalo roční ztrátu 7,3 miliardy Kč pro státní rozpočet," uvedla asociace. Dodala, že výpočty bude postupně upravovat na základě dalších informací.

"Pokud ve dnešních podmínkách není benefit milionem zaměstnanců využíván, pak u nich logicky nemůžeme mluvit o žádných fiskálních dopadech. To samé ale bude platit i v případě, že zaměstnavatelé budou nově těmto zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování ve formě stravenkového paušálu. Tyto peníze budou osvobozené od daní a odvodů, takže na daních a odvodech zaměstnanců stát nově nic nezíská, ale také neztratí oproti dnešnímu stavu," uvedlo MF.

Administrativní úleva

Ministerstvo financí navrhuje zavedení takzvaného stravenkového paušálu, zaměstnanec by tak dostával peníze na stravu přímo. Paušál by měl být alternativou k současnému režimu se stravenkami, který zůstane zachován. Odbory plán MF odmítají. Asociace hotelů a restaurací ČR záměr podporuje.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) návrhem stravenky neomezuje, ale jde podle ní o administrativní úlevu a navíc možnost pro další jeden milion lidí, kteří tento benefit nyní nemají. Zavedení paušálu podle ní bude stát rozpočet až dvě miliardy korun. "Bude tam nějaké navýšení. Z hlediska příspěvku státu bychom se mohli pohybovat mezi jednou až dvěma miliardami korun. Ale stojí to za to," uvedla ve středu.

Dnes MF uvedlo, že současný systém má negativní dopad do rozpočtu tři miliardy korun. "Tyto prostředky však současně slouží jako zdroj příjmů stravenkových společností, které ale své zisky v drtivé většině odvádějí do zahraničí. Pokud by návrh ministerstva financí vstoupil v platnost, výpadek státních příjmů by se sice navýšil na pět miliard, ty by ale z velké části nově mohly zůstat českým firmám a živnostníkům," uvedlo MF.

Tři miliony zaměstnanců

APROPOS upozornila, že v současné době využívají některý ze systémů podpory stravování zhruba tři miliony zaměstnanců. Stát tak sice přichází podle asociace o potenciální příjmy z daní a odvodů, na druhé straně ovšem vydělává na tom, že se podporuje sektor s vysokou přidanou hodnotou. "To má pozitivní vliv na zaměstnanost i výběr daní. V roce 2018 spočítal Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické, že po započtení nákladů a výnosů systému stravování má tento systém pozitivní dopad na státní rozpočet ve výši 1,6 miliardy Kč ročně," uvedla APROPOS.

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) pak ve středu uvedla, že podnikatelé v maloobchodě a pohostinství jsou současným systémem poskytování stravenek poškozováni. Podle ní se průměrná provize poskytovatelům stravenek často pohybuje nad pěti procenty, což představuje zhruba 800 milionů korun ročně. Přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství navíc způsobuje ztrátu až deset procent z tržeb. Podle APROPOS stravenky restauracím a obchodům ztrátu nepřinášejí, naopak jim zvyšují tržby.

APROPOS je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice. Asociace navazuje na předchozí činnost Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS). Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé služeb poukázkových kuponů působící na českém trhu.