„Ve srovnání s loňským rokem vidíme nárůst firem exportujících i za hranice Evropské unie, a to zejména do zemí ze Společenství nezávislých států a na Blízký východ. Trhy v zemích ze Společenství nezávislých států oživují, tahounem se začíná opět stávat Rusko, které po několika letech propadu roste dle aktuálních statistik za první čtyři měsíce meziročně o 21 procent," říká předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

Podíl firem exportujících alespoň do jedenácti zemí stoupl oproti loňsku o sedm procent. Ze zemí Evropské unie je velký zájem o Německo, do kterého firmy plánují rozšířit export nejčastěji.

„Stát se dlouhodobě snaží podporovat malé a střední podnikatele, a to samozřejmě i v oblasti exportu. Uvědomujeme si, že pro malé a střední podniky nejsou nejpodstatnějším nástrojem podpory podnikatelské mise, ale naopak vyžadují informační a marketingový servis, osobní podpora v místě vývozní destinace a finanční exportní nástroje," vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že malé a střední firmy oceňují služby agentury CzechTrade. Ta je pro podnikatele dlouhodobě nejpřirozenějším partnerem a je jimi vnímána jako prověřená a nezávislá státní podpora.

Největším přínosem agentury CzechTrade je podle firem fyzická přítomnost zahraničních zástupců v teritoriích. Na té exportéři nejvíce oceňují znalost prostředí a know-how, jazykovou vybavenost i obchodní kontakty. Pro firmy je důležitá pomoc při prezentaci, informační servis, exportní pojištění, asistenční služby státu v zahraničí i exportní vzdělávání.

„Mezi nejčastější důvody, proč exportéři využívají služeb agentury CzechTrade, patří kromě pomoci s marketingem a propagací také vyhledávání vhodných obchodních partnerů či distributorů. Naši zahraniční zástupci velmi dobře znají jednotlivá teritoria a mohou tak exportérům poskytnout cenné know-how," říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Nejčastěji využívanou službou agentury je dle výzkumu podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Té využilo 71 procent firem. 46 procent využilo službu exportní konzultace a 45 procent vyhledání obchodního partnera. Tři čtvrtiny exportérů, kteří mají zkušenost se službami agentury CzechTrade, chtějí její služby využívat i nadále.