Ti varují zejména před používáním lehkých montážních rukavic s vysokou propustností olejů, které se následně dostávají pokožkou do těla.

„Na české i evropské úrovni panuje v průmyslu značná neinformovanost ohledně zdravotních rizik plynoucích z práce se strojírenskými oleji nebo chladicími kapalinami. Jak ukazuje lékařská studie, 88 procent zaměstnanců ani netuší, že tyto látky ohrožují jejich zdraví,“ říká Lubomír Winkler ze společnosti ARDON SAFETY, která se zabývá bezpečnostním poradenstvím pro průmyslové firmy.

Podle Winklera je pak mnoho lidí šokováno, když se dozví, že kontakt s minerálními oleji vede později v životě ke zvýšení rizika vzniku revmatické artritidy o třicet procent.

„Nehovoříme přitom jen o kapajícím oleji z matic, šroubků nebo plechů, ale nebezpečný je rovněž tak zvaný šmír. Jde o směs špíny, olejové emulze proti rzi, kovového prachu a pilin. Obsahuje těžké kovy a minerály, které se následně usazují v kloubech,“ dodává odborník.

Data o vlivu olejnatého prostředí v práci na lidské zdraví přinesla zmíněná rozsáhlá studie, kterou ve Švédsku provedli experti z revmatologického oddělení Nemocnice Karolinska, Institutu environmentálního lékařství a Stockholmského zdravotnického centra.

Revmatická artritida je dnes v průmyslových zemích hlavní příčinou invalidity mezi lidmi staršími padesáti pěti let. Tato choroba postihuje maskuloskeletární systém a hlavně klouby.

Olej se do těla dostává pokožkou. I když pokožka odpuzuje vodu, oleje vstřebává prostřednictvím vnější části epidermu známé jako keratinová vrstva. Ta obsahuje tuk a látky podobné tukům, které snadno absorbují chemické látky jako oleje a chladicí kapaliny.

Zjednodušeně se proto dá říci, že zaměstnanci, kteří se nechrání, „pijí“ olej rukama.

A kteří pracovníci jsou tedy nejvíce ohroženi? „V Česku jde až o půl milionu lidí. Problémem je, že řada firem ani zaměstnanců o zdravotních rizicích vůbec nevědí, chybí rovněž osvěta ze strany distributorů ochranných prostředků,“ upozorňuje Winkler.

Olejem jsou nejvíce ohroženi zaměstnanci pracující v kovozpracovatelském průmyslu, například se jedná o subdodavatelské firmy navázané na segment automotive. Jako ochranu doporučuje Winkler firmám v nitrilu máčené ochranné rukavice, které fungují jako bariéra proti oleji.

Oleje navíc podle Petra Kaňka z Bureau Veritas obsahují nebezpečné chemické látky a směsi, konkrétně tak zvanou H větu 304, a jsou při vdechnutí respiračně toxické.

„Pracovníci si proto musí dávat velký pozor na rozstřik z hydraulických systémů. Když jim praskne hadice, může dojít k vdechnutí těchto nebezpečných látek s následkem smrti v řádu několika hodin. Proto je v tomto pracovním prostředí nutné používat kvalitní respirátory,“ upozornil Kaňka, který se zabývá konzultacemi a školením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.