Vysoké školy chtějí, aby měly na své fungování minimálně stejný objem peněz jako v roce 2015. V posledních dvou letech získávaly peníze nejen z rozpočtu, ale také z jiných zdrojů ministerstva školství.

Peníze do vysokého školství 

Podle dohody Valachové s Babišem by měly vysoké školy mít v roce 2017 v rozpočtu 21 miliard korun. Tato částka ale podle členů studentské komory nezaručuje stabilizaci systému a nepřináší možnosti pro rozvoj univerzit.

Navzdory ocenění přístupu ministryně tak mezi delegáty studentské komory převládá negativní postoj. „O spokojenosti a klidu se v národní reprezentaci českého studentstva nedá mluvit. Vysoké školství je jediný veřejný segment, který po finanční stránce dlouhodobě stagnuje," uvedl Michal Zima, nově zvolený předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Budou studenti protestovat? 

Studenti nevyloučili, že budou veřejně protestovat, pokud vláda jejich požadavkům nevyhoví. O rozsahu a formě případných protestů se bude jednat v následujících týdnech.

Studenti považují za důležité také střednědobý výhled, který by měl vysokým školám v roce 2019 zajistit 18 procent z celkových výdajů na školství. Na této úrovni se podíl výdajů na VŠ pohyboval na přelomu tisíciletí, nyní nedosahuje ani 15 procent rozpočtu resortu.

Čtěte také: Praha nejvíc čerpá peníze na školství, nejméně na velké projekty