V žebříčku všech zemí se Česko umístilo na 53. místě. Polsko skončilo na 47. místě a Slovensko na 56. místě. Nejlepší jsou jako v předchozích letech Spojené arabské emiráty, Katar a Hongkong. Na posledním místě pak skončila Bolívie.

Celosvětově firmy stráví plněním daňových povinností 251 hodin, což je o osm hodin méně než v předchozí studii. "Snížení průměrné doby je vyšší než v předchozích letech a odráží pokračující elektronizaci daňových systémů," uvedla Světová banka.

V letošní studii se ovšem změnila metodika, a nejsou tak za jednotlivé země podle PwC dostupná meziroční srovnání. Podle loňské studie, která vycházela z jiné metodiky, české podniky strávily vyplňováním daňových přiznání v průměru 405 hodin ročně a Česko skončilo na 122. místě.

"Významné zlepšení v žebříčku Paying Taxes, konkrétně v oblasti času potřebného ke splnění daňových povinností u modelové firmy, dosáhla Česká republika díky korekci a upřesnění předpokladů v metodice hodnocení," uvedl partner v oddělení Daňových a právních služeb PwC ČR Peter Chrenko. Upozornil na to, že z hodnocení byly například vyjmuty aktivity, které se běžně vykonávají před, případně po podání daňového přiznání. Také byla vytvořena samostatná kategorie činností, které běžně následují při vyměřovacím řízení, případně následné daňové kontrole.

Studie Paying Taxes se zabývá daňovými soustavami ve 190 zemích od roku 2004. Měří všechny mandatorní daně a poplatky, které musí středně velké firmy platit v daném roce. Daně a poplatky v sobě zahrnují daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitosti, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně spojené se sběrem odpadu, silniční daň a další menší daně a poplatky. Aktuální studie vychází z dat ke konci roku 2015.