Silně slaný sýr balkánského typu Akawi byl svého času velký hit. Mlékárna Švábenice s. r. o. ho ve velkém množství vyvážela až do Arábie. Jenže pak se podobných výrobků objevilo na trhu mnoho. Ani tehdy ještě mlékárna nehodila flintu do žita.

Maršovák

Vymyslela nový výrobek, speciální plísňový sýr zvaný „Maršovák“, který nikdo jiný nedělá. Ten ale zraje čtrnáct dní a sýrárně se nedařilo sehnat peníze na zásoby do doby, než dostane peníze z prodeje.

Majitelé se proto rozhodli podnik prodat. „Nejsme schopní sehnat od nikoho půjčku na suroviny na zásoby. Museli jsme podnik zastavit. Nyní se objevil zájemce o jeho koupi. Výsledky jednání by měly být známé do konce ledna,“ uvedl jednatel mlékárny Jan Sedlařík.

Mlékárna je ve velmi dobrém stavu

Podle jeho slov by kupec mohl být spokojený. „Mlékárna je perfektně zařízená, s novou čistírnou vody, kotelnou, chladírnou. V budově je prodejna, která má své zákazníky, měsíčně prodávala čerstvé zboží za sto tisíc. Kupec má zájem pokračovat i ve výrobě speciálního Maršovského sýra, který jsem vymyslel v roce 1972 podle francouzského vzoru,“ dodal Sedlařík.

Starosta městyse Josef Kubík by byl rád, kdyby se mlékárna ve Švábenicích udržela. Ale neuvěří tomu, dokud nebude takzvaně ruka v rukávě. „Mlékárna má dlouhou tradici. Největší rozkvět zažila v době, kdy do Arábie vyvážela kamiony plné Akawi. Jenže pak v roce 2004 propustila pětadvacet lidí. Proběhla první dražba, pak druhá, obě neúspěšně, budova chátrala. Čističku, kterou musela nově postavit, už nestihla ani zkolaudovat,“ shrnul historii posledních let Kubík.

Podnik by nemohl sloužit k ničemu jinému

Dodal, že podnik byl dlouho zavřený, pak se majitel snažil rozběhnout prodejnu sýra, do které jezdili lidé pro čerstvý tvaroh a sýry z dalekého okolí. „Sýrárna byla vždycky pár dní otevřená, pak ji zase na nějakou dobu zavřeli, a tak se to opakovalo. Proto se nám zatím ani nechce věřit, že by měla začít znovu fungovat. Nedovedu si ale představit, že by podnik mohl sloužit k něčemu jinému. Je zařízený speciálně na mlékárenství,“ dodal Kubík.

O koupi podniku jedná společnost Milki-Trans, která má sídlo v Urbanicích u Hradce Králové. Doposud se zabývala převážně dovozem a nákupem českých mlékařských výrobků a jejich prodejem. Teď by ve Švábenicích ráda vyráběla i vlastní, zejména Maršovský sýr. Záleží však na tom, zda se s majitelem dohodnou na oboustranně výhodné ceně. „Na devadesát procent se domluvíme na prodeji,“ je přesvědčený pracovník firmy Milki-Trans Jiří Mitáš. S Zaměstnání by tam mělo najít přibližně deset lidí jak při výrobě, tak při rozvážení a prodeji výrobků.

Pokud švábenickou mlékárnu odkoupí firma Milki-Trans, chce dál pokračovat ve výrobě a prodeji čerstvých výrobků bez uměle prodlužované trvanlivosti. Informoval o tom její pracovník Jiří Mitáš, který by měl mít podnik ve Švábenicích na starosti.

Znáte důvody, proč podnik, který chcete odkoupit, a to Mlékárna Švábenice s. r. o. neuspěla?
Osud mlékárny Švábenice byl po revoluci pohnutý stejně jako osud jiných. Za minulého režimu prakticky všechny vyráběly výrobky každodenní spotřeby s krátkou dobou trvanlivosti. S nástupem tržní ekonomiky se pak situace rapidně změnila. Již se neprodávalo podle rozdělovníků, ale najednou mohli všichni prodávat všude. To logicky vyústilo v prodlužování trvanlivosti výrobků. Mnoho mlékáren se s trendem nedokázalo vyrovnat.

A nebylo možné se prosadit i s čerstvými produkty?
Když se na pultech objevily vedle „krátkodobých„ i výrobky s podstatně delší zárukou, sáhl zákazník vždy po tom druhém. Příkladem by mohlo být krabicové UHT mléko ve stejné ceně jako sáčkové, ale se zárukou dva měsíce, i když o kvalitě nemá ani smysl diskutovat.

Švábenická mlékárna se ale ještě dlouhá léta udržela díky slanému sýru Akawi.
Ten byl ale ve vyráběném objemu v České republice prakticky neprodejný a většina jeho produkce směřovala do arabských zemí. Po velkém propadu dolaru na počátku jednadvacátého století se stal export tohoto sýru na dlouhou dobu z cenových důvodů prakticky neproveditelným. V této době mlékárnu vlastnil z osmdesáti procent arabský investor a tehdy spadla Švábenická mlékárna do konkurzu. Od té doby byla mlékárna v rukou několika vlastníků, ale stabilní provoz se nepodařilo obnovit.

Kdo je společnost Milki-Trans, která se snaží obnovit provoz švábenické mlékárny?
Jde o společnost s ručením omezením se sídlem u Hradce Králové. Zabývá se rozvozem mléčných výrobků od roku 2000, kdy začala fungovat s jednou šestipaletovou Ávií a skladem na deset palet zboží. Postupně se rozrostla, má patnáct zaměstnanců a jedenáct sýrů ve vlastní značce, které si nechává vyrábět v českých i zahraničních mlékárnách. Přestože v současnosti je v mlékářině doba, kdy vyjde mnohem levněji nechat si produkty zhotovit u některého z výrobců, tak se Milki-Trans chce pokusit o vlastní výrobu.

Podle jednatele Mlékárny Švábenice Jana Sedlaříka chcete převzít jeho Maršovský sýr.
Jan Sedlařík je jedním z nejzkušenějších odborníků na výrobní problémy a především je to člověk který vymyslel sýr Maršovák, jenž by se měl stát nosným programem budoucí výroby ve Švábenicích. Těžko by jsme na trhu našli obdobný výrobek. Jde o sýr zrající pod mazem, který oceňují odborníci i gurmáni pro svoji kvalitu a v současnosti ho na českém trhu postrádají. Jde o výrobně velmi složitý sýr, který se musí být po celou dobu zrání každodenně ručně ošetřovat.

Jakým dalším výrobkům se chcete věnovat?
Pakliže dojde k dohodě o odkupu mlékárny, chtěla by společnost Milki-Trans vyrábět jak již výše zmiňovaný sýr Maršovák, tak i Přírodní čerstvý sýr, sýr Akawi a také odkapávaný tvaroh, jenž je svou kvalitou v okolí Švábenic proslulý. Neměl by chybět zákys. Výrobu chceme založit na ruční práci a kladla by největší důraz na čerstvost a kvalitu výrobků, i když si jsme vědomi, že cena je vždy o něco vyšší.

Dá se s čerstvými potravinami prorazit?
Budoucnost je nejistá, ale věříme, že se nám podaří rozjet tak, abychom do našeho trhu dokázali vrátit alespoň trochu skutečně čerstvých výrobků. A to i přes znatelnou nechuť větších či menších prodejců k výrobkům s kratší dobou trvanlivosti, protože vyžadují zvýšenou pozornost při prodeji. A hlavně stojíme o zachování sýru Maršovák na českém trhu. Už od 12. ledna nabídneme některé výrobky v podnikové ve Švábenicích. Otevírací doba bude vždy od úterý do pátku v době od 14.30 do 16.30 hodin tak, jak tomu bylo vždy zvykem.

Hodláte podnik ve Švábenicích modernizovat?
Jsme připravení po odkupu investovat do mlékárny Švábenice značnou částku na modernizaci provozu, aby splňoval předpisy.