Největší problém podle svazu spočívá v tom, že změnou zákona vlastníci pozemků získají právo veta při povolování těžby. „Na rozdíl například od staveb ve veřejném zájmu tak nebude v oboru těžby existovat právní úprava, která by umožnila jejich požadavky a postoj překonat. Ložisko je přitom nepřemístitelné. Uplatnění novely tak přinese neřešitelné situace,“ uvádí SP.

Svaz očekává, že změna povede ke spekulacím s nemovitostmi v dobývacích prostorech. Stát a těžaři pak ztratí přístup k zásobám uhlí tam, kde nejsou vyřešeny všechny majetkové otázky s vlastníky nemovitostí.

Vláda se chystá brzy novelu horního zákona projednat. Ke schválení novely v letošním roce kabinet tlačí mimo jiné ekologové. „Navržená novela řeší úpravu střetu zájmů mezi ochranou soukromého vlastnictví a využíváním nerostného bohatství. Předložené řešení výrazně posiluje ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů,“ stojí v návrhu novely zákona.

Politické gesto

SP toto tvrzení odmítá a považuje novelu za politické gesto. „V případě přijetí předkládané novely nemůže stát (v případě sporu) dosáhnout využití horním zákonem deklarovaného státního nerostného bohatství,“ uvádí. Návrh navíc podle svazu neprovází analýza důsledků změny pro energetickou bezpečnost země a bere v úvahu jen vztah státu, jako vlastníka nevytěžených surovin, a vlastníků nemovitostí. Neřeší však vztah k těžebním společnostem.

SP vyjádřil již své připomínky k novele při jednáních s politiky, v srpnu se má tématem zabývat také tripartita. Podle SP novelu kvůli ohrožení pracovních míst odmítají také odbory.

Čtěte také: Při otřesu v karvinském Dole ČSA zemřel horník