Možností na zhodnocení volných prostředků nabízí finanční trh mnoho. Od prostého uložení peněz na bankovním účtu (které je ovšem rozhojní jen o zlomky procenta za rok), až po investování do podílových fondů. Tam může být zhodnocení zajímavější, nicméně vyšší je také riziko.

Občané však mají k dispozici i další variantu zhodnocování osobního či rodinného vlastnictví, kterou donedávna znali možná jen 
z anglických románů.

Jde o správu majetku skrz takzvané svěřenské fondy, jejichž vznik umožnil nový občanský zákoník.

RODINNÁ „NADACE"

V Česku se počet takových fondů odhaduje na 300 až 400, přičemž je v nich uložen majetek v hodnotě několika set milionů korun.
Podle předsedy Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů Petra Jakubce přesnější čísla nejsou známa, neboť právní předpisy ohledně jejich evidence jsou zatím jen rámcové.

„Při výběru profesionálního správce fondu, který dokáže peníze aktivně spravovat, je možné dosáhnout velmi zajímavých výsledků. Ty můžou být obmyšlenému, tedy příjemci benefitu, vypláceny dle dohody, například i měsíčně," uvádí Irena Purschová 
z portálu Investujichytre.cz.

Svěřenské fondy jsou obdobou nadace. Umožňují lidem například správu dědictví na generace dopředu, ať už jde osobní či firemní majetek.

Je to specifický způsob, při kterém zakladatel vyčlení jistý majetek do správy fondu a fakticky přestává být jeho majitelem.

Podle ustanovení smlouvy pak správce tento majetek opatruje a rozmnožuje. 
A nese za svěřený majetek plnou právní odpovědnost.

KDYŽ SE NEOŽENÍŠ…

Třetí stranou smluvního vztahu jsou obmyšlené osoby, tzv. beneficienti, kterým z fondu plyne užitek, případně jim majetek může později i připadnout.

A to je právě specifikem těchto fondů: je možné určit, kdy, kdo a za jakých podmínek z nich dostane peníze. Často se tak využívá například podmínka dosažení určitého věku beneficienta, určitého stupně vzdělání, uzavření manželství a podobně.

Cenné je, že tyto peníze nepodléhají ani nebezpečí exekuce a že danou formu zhodnocování majetku lze využít i s nízkým vstupním kapitálem.

Svěřenské fondy
- U každého fondu fungují vždy tři osoby: zakladatel, správce a beneficient.
- Zakladatel fond založí 
a vloží do něj majetek. Správce se o majetek stará 
a beneficientovi plyne z majetku užitek.
- Od minulého roku působí
v Česku také Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů. Více informací o problematice najdete 
na webu www.aprsf.cz.