Podle analýzy vzroste světová populace do roku 2040 na devět miliard lidí ze současných sedmi miliard. Počet obyvatel poroste především v Asii a v Africe. Exxon Mobile zároveň počítá s výrazným zvýšením světového reálného HDP. V zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) podle analýzy vzroste HDP o 80 procent, mimo OECD dokonce o 170 procent.

Vyšší počet obyvatel spojený s větším světovým hospodářským výkonem podle Khemakhema bude vyžadovat i větší dodávky energií. Exxon Mobil nicméně očekává, že poptávka po energii neporoste tak rychle jako světový HDP. Podle firmy se totiž bude prosazovat i trend energetických úspor, kterým pomůže i technický pokrok.

Spotřeba ropy poroste

V roce 2010 pocházelo podle analýzy 82 procent primární energie ve světě z ropy, uhlí a zemního plynu. Exxon Mobil očekává, že do roku 2040 se tento podíl sníží na 77 procent. Mimo OECD by ale měla výrazně růst spotřeba ropy kvůli očekávanému výraznému rozvoji automobilové dopravy v těchto zemích.

Analýza také očekává, že ve světě výrazně vzroste spotřeba elektřiny a že elektřina u domácností i v průmyslu ve značné míře nahradí jiné zdroje energie, například pevná paliva. „Objem výroby elektřiny z plynu se do roku 2040 zvýší zhruba o 30 procent, u uhlí to bude 25 procent," řekl Khemakhem. „Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách se zdvojnásobí, výroba z obnovitelných zdrojů více než ztrojnásobí," doplnil.

Exxon Mobil však očekává, že v různých regionech se budou zdroje pro výrobu elektřiny rozvíjet různě. „Mimo OECD očekáváme, že silně poroste výroba z uhlí, z plynu a v jaderných elektrárnách. V zemích OECD naopak čekáme pokles výroby z uhlí a růst ostatních zdrojů," řekl Khemakhem.