"První dobrá věc je, že daňový poplatník a státní správa ušetří na přebujelé byrokracii," řekl Mach. "Místo dvou armád výběrčích daní a odvodů bude státu stačit jedna. Místo dvou formulářů bude stačit jeden. Místo dvou plateb bude stačit jedna," popsal.

Druhým přínosem podle něj bude omezení "nespravedlivých dotací" do ekonomiky, které pokřivují trh. Ekonomika tak podle něj poroste rychleji. "V neposlední řadě lidem zůstane navíc 1000 korun měsíčně a zvýší se tak jejich životní úroveň," dodal.

Zaměstnanec odvádí nyní ze své hrubé mzdy 6,5 procenta na sociální pojištění a 15 procent na dani z příjmu ze superhrubé mzdy, tedy mzdy navýšené o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. V přepočtu na hrubou mzdu činí daň o 20,1 procenta, proto spolu se sociálním pojistným navrhují Svobodní kombinovanou sazbu odvodu 26,6 procenta z hrubé mzdy. Na straně zaměstnavatele by se odvody neměnily. Daňová sleva na poplatníka by se zvýšila z dnešních 2070 na 3070 Kč měsíčně.

Daňová sleva by se zvýšila i živnostníkům, jejich kombinovaná sazba by byla 29,6 procenta zisku.

Dopady na rozpočet vyčíslili autoři plánu na 54 miliard korun. Úspory si slibují například od toho, že nižší daně vyvedou lidi ze závislosti na sociálních dávkách, které stát nebude muset vyplácet, což by mělo přinést asi pět miliard korun. Spojením odvodů by se také měly snížit náklady na správu daní. Chtějí také rušit některé instituce, například agentury CzechInvest nebo CzechTrade. Nepotřebné jsou podle nich také Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro rovnost mužů a žen či Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.